dfannonce_755036a

I dag er der en annonce fra Dansk Folkeparti i flere danske dagblade. Annoncen er partiets reaktion på den seneste lov om tildeling af dansk statsborgerskab; i Danmark tildeles statsborgerskab af Folketinget via særlove, der vedtages med mellemrum. Ifølge PET skulle er én af dem, der nu får dansk statsborgerskab, være til “fare for rigets sikkerhed”.

Man kan selvfølgelig diskutere hvornår personer, der er dømt eller mistænkt for kriminelle handlinger, skal kunne opnå statsborgerskab. Men for mig at se er der i dette tilfælde helt klart tale om en form for injurier, og jeg kan læse at flere af de borgere, der er blevet nævnt, føler sig meget ubehageligt til mode. Det ville jeg også gøre, hvis det var mit navn, der blev nævnt.

Dansk Folkeparti har forsvaret sig med at listen over nye statsborgere er offentligt tilgængelig. Men det er konteksten, navnene optræder i, der er problemet. Nogle få medlemmer af Dansk Folkeparti er blevet dømt for f.eks. bedrageri og for grov vold; dette har været fremme i medierne og er således også offentligt tilgængelige oplysninger.

Hvordan ville Dansk Folkeparti reagere, hvis der blev vist en annonce med 700 udvalgte navne på nuværende og tidligere partimedlemmer under overskriften “Flere på denne liste har begået kriminalitet”?