konfirmation

For nogle uger siden var jeg med resten af husstanden til konfirmation. Det var en god fest, og konfirmanden hyggede sig også. Men der blev ikke talt meget om religion. Jeg kan ikke lade være med at spekulere på om resurserne kunne bruges bedre.

For nogle uger siden skrev Thomas Søbirk, der er lektor på RUC, en kronik om konfirmation. Han så gerne at man først kunne blive konfirmeret som 16-årig; hans argument er at man skal have en vis alder for at kunne bekræfte sit tilhørsforhold til en religion. Jeg ved ikke om man kan sætte en præcis aldersgrænse på, men det, der undrer mig, er at der bliver afsat resurser til ekstra religionsundervisning. Thomas Søbirk, der heller ikke selv er religiøs, kommer som en del andre ateister til at tage et kristent ritual for pålydende – han forestiller sig at konfirmation faktisk handler om at bekræfte sin kristne tro, Men erfaringen viser at mange børn i konfirmationsalderen tænker på alt muligt andet end religion: gaver, fest, kammerater…

Lad os forestille os et andet fokus end religion. Tænk hvis man i stedet havde undervisning i menneskerettigheder i den alder, hvor så mange går til præst, og blev fejret på sin fødselsdag (sådan som de fleste børn alligevel bliver). I netop de år hvor man langsomt er på vej til at blive voksen er der mange, der begynder at små- eller storskændes med de voksne (forældre og lærere) om hvad de har ret til og hvad de har pligt til. På en måde er dette en miniudgave af hvordan menneskerettighederne blev til, og netop derfor kunne det være et godt tidspunkt at have menneskerettighedsundervisning.

Og så er menneskerettighederne jo også vigtige uanset religion og social baggrund. En undersøgelse fra 2009 viste at mere end halvdelen af alle elever i 8. og 9. klasse ikke kender til Verdenserklæringen om menneskerettigheder. Jeg har ingen problemer overhovedet med at mennesker ikke tror på noget religiøst (selv tror jeg ikke på en gud), men det er helt anderledes vigtigt at ethvert menneske indser det vigtige i at alle mennesker er født frie og lige i værdigheder og rettigheder og skal behandles derefter. Først da er man på vej ind i de voksnes rækker.