eksamensretning

Jeg har gennem en del år holdt to kurser for store hold, og indtil for 3 år siden holdt jeg mundtlig eksamen. Det blev tit til lange dage, og selv om jeg startede tidligt på dagen og blev ved til kl. 17, kunne eksamen godt vare en hel uge. Det var mildt sagt udmattende og jeg brokkede mig for meget over det på hjemmefronten. Lige så tilfreds jeg var med mundtlig eksamen for projekter (hvor projektgruppen er til eksamen sammen!), lige så utilfreds var jeg ved mundtlig eksamen for kurser.

I 2010 gik jeg over til at holde skriftlig eksamen. En væsentlig grund var mit ønske om at undgå de opslidende marathonseancer; en anden var mit ønske om at opnå bedre overensstemmelse mellem undervisning og bedømmelse – det, der kaldes alignment. Jeg havde opdaget at det råd, jeg oftest gav studerende efter en mundtlig eksamen, hvis de ikke havde klaret sig så godt, var at de skulle gøre en indsats for at blive bedre til at tale om stoffet. Men det burde jo være som del af undervisningen, at de studerende blev i stand til at gå til eksamen! I undervisningen var fokus på at lave opgaver og på at læse og reflektere over teksten i lærebogen. Det gik op for mig at jeg enten skulle ændre på undervisningen og skabe et fokus på mundtlig præsentation eller ændre på eksamensformen. Med et stort hold er det svært at lade de studerende øve mundtlig fremlæggelse. Det klare valg blev derfor at gå over til skriftlig eksamen.

I denne uge har jeg i det store og hele barrikaderet mig på mit kontor med 102 eksamenssæt og en rød kuglepen. Når ugen er omme, skal alle besvarelser være rettet og kommenteret. Fordelene er til at tage og føle på: Jeg kan holde pause når jeg vil, drikke te og spise frugt og lytte til passende musik (i denne uge står den på Brian Eno og Boards Of Canada – deres ordløse ambientmusik skaber en særlig ro, der er god). På dette tidspunkt af året er jeg glad for at have en sofa at sidde i på mit kontor.

Det mest problematiske ved skriftlig eksamen er vel de dårligere rammer for formativ evaluering, dvs. de råd om læring, der kommer som reaktion på at have set en eksamensbesvarelse. Hvordan jeg bedst kan lave formativ evaluering, ved jeg endnu ikke. Men egentlig er formativ evaluering til en mundtlig eksamen ikke helt så enkel, som jeg af og til har ment. Det er nemlig i langt højere grad en stikprøve af den enkelte eksaminands kunnen, vi får at se til en mundtlig eksamen i et kursus – og nogle studerende “logger af” mentalt, når de har været til mundtlig eksamen. En studerende, der er skuffet, er i sagens natur ofte svært modtagelig for gode råd i minutterne efter. Og en studerende, der har klaret sig godt, vil også helst være et andet sted.