Big-Number-Cartoon

…sad med en tegning af en retvinklet trekant og ligningen c² = 149 og ikke forstod, hvad jeg mente, når jeg bad ham tage kvadratroden. Da jeg sagde ‘bare tegn et kvadratrodstegn på begge sider’, så han forvirret ud og tegnede kvadratrodstegn oven på siderne i trekanten…

Nej, det er ikke mig, der fortæller her. Jeg underviser studerende, ikke elever (!). Men minianekdoten er taget fra Facebook-gruppen Gymnasielærer: “Jeg havde engang en elev, der…”

I Politiken er der nu en artikel om netop denne Facebook-gruppe; nogle finder den dybt forargelig og mener at den hænger elever ud. Andre synes at alle minianekdoterne er morsomme.

Jeg har svært ved at dele forargelsen, så længe alt indhold er anonymiseret og målet ikke er at lægge nogen for had. Facebook-gruppen er nemlig kun toppen af isbjerget: undervisere ender rigtig tit med at fortælle den slags gyserhistorier, når de er sammen. De gymnasielærere, jeg kender (mest matematiklærere) kan masser af dem, og de fortæller dem gerne til mig. Mine kolleger på universitetet kan også masser af dem. Jeg har selv også en stor samling efterhånden. Næsten alle vore gyserhistorier stammer fra de tidlige semestre. Når man når hen forbi 5. semester, tynder det gevaldigt ud i gysermaterialet, for mange af fortællingerne handler om elever og studerende, der ikke behersker sproget, forventningerne og omgangstonen på den uddannelse, de er havnet på.

Gyserhistorierne dukker også op i mange andre erhverv, hvor man har direkte kontakt til mennesker som en central kompetence – butiksansattes anekdoter om besværlige kunder findes i stort tal på http://www.haderkunder.dk. Gyserne fungerer som en slags coping-strategi. Og jeg ved da også kun alt for godt, at dem vi underviser også fortæller anekdoter om os og vore tåbeligheder. Den slags gjorde jeg selv, da jeg i forrige århundrede var studerende og før det elev.