07WHITE-popup

De, der læser min blog, kan læse dansk eller et hermed beslægtet nordisk sprog, og blandt dem er de fleste formodentlig forsynet med en hudfarve der kan findes på figuren ovenfor. De er “hvide” mennesker. Men hvad vil det sige at være et “hvidt” menneske? I USA taler man i officielle sammenhænge om “kaukasere” (Caucasians). Alle, der har set en tv-krimi fra USA, har hørt denne betegnelse. Shaila Dewan fra New York Times har en interessant artikel om det.

Det var interessant for mig at finde ud af hvorfra betegnelsen Caucasian stammer – den skyldes den tyske antropolog Johann Friedrich Blumenbach, der sidst i 1700-tallet brugte betegnelsen om mennesker fra Europa, Nordafrika og den del af Asien, der mod øst er afgrænset af det Kaspiske Hav, floderne Ob i Rusland og Ganges i Indien. Blumenbach syntes at mennesker i Georgien var særligt smukke, og deraf kom betegnelsen “den kaukasiske race”. Shaila Dewan synes (og jeg giver hende ret i det) at betegnelsen er temmelig underlig. Som hun skriver

…the term seems like one of those polite euphemisms that hides more than it reveals. There is no legal reason to use it. It rarely appears in federal statutes, and the Census Bureau has never put a checkbox by the word Caucasian. (White is an option.)

Vi bruger stort set ikke betegnelsen på dansk; her taler man ofte om at være “hvid”, en betegnelse der er endnu mere eksklusiv. Men er den egentlig meget bedre end at være “kaukasier”? Den er i al fald lige så vilkårlig. Dewan skriver:

The Supreme Court, which can be more colloquial, has used the term in only 64 cases, including a pair from the 1920s that reveal its limitations. In one, the court ruled that a Japanese man could not become a citizen because, although he may have been light-skinned, he was not Caucasian. In the other, an Indian was told that he could not become a citizen because, although he may have been technically Caucasian, he was certainly not white.

Det interessante ved begreberne er – som man kan se af begreberne ovenfor – at de begge bruges som eufemismer for at skelne mellem “dem, der ser ud som os” og “dem, der ikke ser ud som os”. I begge tilfælde er det “os”, der klassificerer. Det ville groft sagt svare til at vi klassificerede møbler i “stole” og “ikke-stole”. Og nej, jeg aner ikke hvad man skal sætte i stedet andet end en mere nuanceret måde at beskrive mennesker på.