Kategorier
Sindet

Ned ad bakke

crystallized-fluid

Der er nogle kvantitative fakta, man helst vil skrive med ord frem for med numeraler. Her er ét af dem: Om fem måneder bliver jeg halvtreds. Det prøver jeg stadig at vænne mig til. En amerikansk psykolog med det for en dansk læser lige lovlig tvetydige navn Vivian Diller har skrevet en del om midtvejskriser og det at blive ældre. Hun gør blandt andet opmærksom på nogle undersøgelser, der efterviser noget, vi vel egentlig godt vidste alligevel – at man kan opnå vigtig erfaring med alderen. Men begrebet krystalliseret intelligens var alligevel nyt for mig.

Art Kramer, Ph.D. who studies aging at the Beckman Institute, says that although we obviously slow down both physically and mentally, there is also evidence of new kinds of growth as we enter our 50s. He and others, including Neil Charness, Ph.D., a psychology researcher at Florida State University, point toward the increased capacity for what is called “crystallized intelligence” as we age. He makes a distinction between fluid and crystallized intelligence. The former is about raw processing speed; the agility with which you are able to solve new and unfamiliar problem. The latter comes from experience; hard and fast knowledge, garnered over years.

Begrebet skyldes ikke Neil Charness, men den ikke helt ukontroversielle britisk/amerikanske psykolog Raymond Cattell og hans studerende John L. Horn. I modsætning til krystalliseret intelligens står den flydende intelligens (fluid intelligence), der topper mellem 30- og 40-års-alderen.

Jeg håber selv, at det er tilfældet: at der er en form for krystalliseret intelligens, der kommer til med alderen. Jeg prøver i al fald at minde mig selv om at mange af de fejl, som bl.a. en del studerende laver, skyldes det modsatte, nemlig manglende erfaring. Og jeg kan desværre også godt mærke, at jeg ikke er helt så hurtig som jeg var engang. Til gengæld har jeg en vis fornemmelse af at min beherskelse af sproget er bedre end den var, da jeg var ung (det er så godt nok blevet et noget gammeldags sprog, jeg har fået mig). Dette sidste passer fint med at sproget – herunder ordforrådet – vedligeholdes og skærpes af erfaringen.

(Visited 88 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

En kommentar til “Ned ad bakke”

Skriv et svar