Kategorier
Det er din egen skyld Etiske fordringer Sindet

Hvad magten gør ved os

64745.strip.zoom

Mange af os kender mennesker, der engang var sympatiske, men opnåede en magtposition og efterhånden forandrede sig til ukendelighed. En tidligere kollega fik indflydelse og bruger nu tiden på at være ligeglad med andre. En idealistisk fagforeningsleder gik ind i politik og taler nu imod fagforeningerne. Osv. osv. Andre gange oplever vi det modsatte: at tidligere politikere nu tænker på en helt anden måde end de gjorde, da de var magtfulde. To meget interessante eksempler er de tidligere præsidenter Jimmy Carter og Mikhail Gorbatjov. De startede begge som idealister, der ville reformere det system, de var del af, havnede som præsidenter med alt hvad det indebar – og i deres alderdom er de begge blevet voldsomme kritikere af de supermagter, de engang var ledere af.

Hvorfor går det sådan? En af årsagerne kan være den forskel i ansvar, der er mellem at have magt og ikke at have magt. En anden mulighed er at magt korrumperer – ikke nødvendigvis i den forstand, at man som magthaver begynder at udøve korruption, men at den magtposition, man har fået, gør at man opfatter andre mennesker på en anden måde.

Sukhvinder Obhi, Jeremy Hogeveen og Michael Inzlicht fra Wilfrid Laurier University i Canada har publiceret resultaterne af en undersøgelse af hvordan magt påvirker menneskers mulighed for at “se andre” og derfor også deres muligheder for empati.

Det, Obhi et al. har gjort, er at måle hvordan forskellige oplevelser af magt påvirker et menneskes evne til at opfatte andre. Denne evne til at opfatte “Den Anden” viser sig i et netværk af regioner i hjernen, som kaldes motorresonans-systemet. Resultaterne tyder på at det er tilfældet at en magtposition mindsker den magtfulde persons evne til “se andre”. Her er et citat fra en omtale af artiklen hos National Public Radio (USAs reklamefrie radiostation):

“What we’re finding is power diminishes all varieties of empathy,” says Dacher Keltner, a social psychologist at University of California, Berkeley, not involved in the new study. He says these results fit a trend within psychological research.

“Whether you’re with a team at work [or] your family dinner, all of that hinges on how we adapt our behaviors to the behaviors of other people,” he says. “And power takes a bite out of that ability, which is too bad.”

The good news, Keltner says, is an emerging field of research that suggests powerful people who begin to forget their subordinates can be coached back to their compassionate selves.

Obhi, Hogeeen og Inzlicht skriver i konklusionen på deres artikel dette:

Indeed, anecdotes abound about the worker on the shop floor whose boss seems oblivious to his existence, or the junior sales associate whose regional manager never remembers her name and seems to look straight through her in meetings. Perhaps the pattern of activity within the motor resonance system that we observed in the present study can begin to explain how these occurrences take place and, more generally, can shed light on the tendency for the powerful to neglect the powerless, and the tendency for the powerless to expend effort in understanding the powerful.

Hvis vi ikke har tænkt på det tidligere, bør dette gøre os yderligere opmærksomme på problemerne ved at lade de samme mennesker have de samme magtpositioner gennem lang tid – det ender med at gå ud over dem, de har magt over, men også over dem selv.