ousterhout

John Ousterhout er professor i datalogi ved Stanford, og hans undervisning er ofte blevet rost. Hans refleksioner om egen undervisning, da han i sin tid fik en Distinguished Teaching Award,  fylder kun lidt over en skærmfuld, men de er i høj grad værd at læse.

I try to improve my courses every time I teach them. I’m convinced that if I stop making them better, then they will degrade. Course evolution is particularly important when the underlying technology is changing as fast as it is in computers today, but it also helps to keep me from getting bored with the class.

Denne og mange andre af Ousterhouts refleksioner kan jeg nikke genkendende til. Det, der motiverer mig i min undervisning, er ønsket om at kunne formidle bedre. Det er vel egentlig en form for “konstruktiv frustration”: på den ene side ved jeg godt at der altid er nogen, der vil misforstå indholdet af undervisningen fordi telepati efter alt at dømme er umulig, på den anden side vil jeg have, at andre skal lære det, jeg selv ved er vigtigt.

Et andet vigtigt citat er dette:

I also try to relate the coursework to other areas, both within computer science and in students’ personal lives.

Denne bemærkning rummer noget, der også tiltaler mig meget nemlig John Ousterhouts fokus på almen dannelse. Det er tydeligt, at det er vigtigt for ham at studerende bliver hele mennesker. Hver fredag slutter han da også sin forelæsning af med at tale i et kvarters tid om hvad livet har lært ham. Det er bestemt ikke kedeligt. Her er et uddrag fra et transkript af en sådan forelæsning (citatet er fra et svar om ham på Quora):

Ironically, the people who sound the most confident and arrogant, I think, are often the most afraid.  That arrogance is just a shell they build around their fear underneath.  Furthermore, when really evil things happen, fear is often closely involved.  If you take sociopathic criminals, these people are often motivated by fear, typically the fear of losing control.  They commit violent crimes like murder and rape because that’s the only way they feel they can take and exert control over other people.  It all comes from inner fear.

Måske burde vi alle af og til bruge den lejlighed, en forelæsning giver, til også at give plads til at reflektere over de filosofiske problemstillinger, vi støder på.