burger

Den amerikanske journalist Ryan Chittum er flyttet fra USA, da hans kone har fået et Fulbright-stipendium og han er havnet i – Aalborg! Der er kommet en interessant artikel ud af det, og den er direkte relateret til det berømte Big Mac-indeks, nemlig en sammenligning af hvad en sådan burger fra McDonalds koster i forskellige lande.

I disse år høres stadig oftere tale om nødvendigheden af lavere skatter (i hvert fald for de rigeste) og lavere lønninger (måske ikke til de rigeste) og lavere sociale ydelser (som de rigeste alligevel ikke har så meget brug for), så de rigeste uhindret kan skabe et bedre samfund (i hvert fald for de rigeste) gennem en form for nedsivnings-økonomi (hvordan nedsivningen præcis skal ske er ikke så klart), og USA fremhæves ofte som et økonomisk ideal. Tænk, hvis bare beskæftigelsen i andre lande var lige så høj som i USA! Og efterhånden vil priserne på forbrugsvarer automatisk falde og så gør det jo ikke noget at lønnen er lavere.

Det er en holdning, der længe har været udbredt i USA, men nu også høres i Danmark. Men her er det interessant at Ryan Chittum ser Danmark ud fra et amerikansk perspektiv og bliver klart forbløffet over hvor anderledes vi har det og hvordan den danske økonomi ser ud. Mindstelønnen i Danmark er ikke garanteret ved lov, men er et resultat af overenskomster. Ansatte ved McDonalds har endda betalt ferie og mulighed for at holde barnets sygedag. Intet af dette er muligt for ansatte ved McDonalds i USA. Og alligevel er lønnen, også efter skat, for danske ansatte så meget højere end i USA at en burger fra McDonalds ikke er ret meget dyrere end i USA:

And so at the Aalborg McDonald’s, for instance, a Big Mac extra value meal costs 58 kroner, or $10.25, while the Dollar Menu is the 10 kroner menu, which means it’s the dollar-seventy-seven menu here. In Denmark, taxes are included in list prices, unlike in the US, so backing out the 25 percent VAT gives us $8.20 for a Big Mac meal and $1.41 for the “dollar” menu. That compares to $6 and $1 in Seattle.

Ryan Chittum citerer endda fra McDonalds’ årsrapport, der fortæller om hvordan de ansatte gennem skatter og forbrug bidrager til den danske samfundsøkonomi, og han peger på at beskæftigelsesgraden i Danmark faktisk er meget høj (64,4%), og faktisk både generelt og for unges vedkommende højere end i USA (hvor den er 63,6%).

Artiklen er interessant. Den er ikke nogen hvidvaskning af McDonalds eller præsentation af Danmark som en slags paradis, men Ryan Chittums overvejelser bør føre til eftertanke for dem, der ser USA som et økonomisk ideal.