as-the-anger-and-protests-over-india-gang-rape-continues-five-suspects-are-charged-with-murder-today-feature1

I dag kan jeg læse at de fire mænd var anklaget for en gruppevoldtægt af en kvinde i Indien, som også kostede hende livet, er blevet dømt til døden. I Amnesty International har vi gennem flere år kæmpet imod den ligegyldighed, der i mange lande hersker over for voldtægt. Er det så ikke en dom, jeg er tilfreds med? Nej, det er jeg faktisk slet ikke. Naturligvis skal de fire mænd have en meget streng straf for den grusomme forbrydelse, de har begået. Men jeg er også modstander af dødsstraf, og kampen mod dødsstraf er endnu et arbejdsområde i Amnesty.

Der er fornylig i The Lancet blevet publiceret en meget interessant undersøgelse af mænds holdninger til voldtægt i en række asiatiske lande, nemlig Bangladesh, China, Cambodia, Indonesia, Papua New Guinea og Sri Lanka. Det er trist læsning. Se bare dette fra resumeet:

Frequent reasons for rape were sexual entitlement (666/909; 73·3%, 95% CI 70·3—76·0), seeking of entertainment (541/921; 58·7%, 55·0—62·4), and as a punishment (343/905; 37·9%, 34·5—41·4). Alcohol was a factor in 249 of 921 cases (27·0%, 95% CI 24·2—30·1). Associated factors included poverty, personal history of victimisation (especially in childhood), low empathy, alcohol misuse, masculinities emphasising heterosexual performance, dominance over women, and participation in gangs and related activities. Only 443 of 1933 men (22·9%, 95% CI 20·7—25·3) who had committed rape had ever been sent to prison for any period.

Alle lande har i øvrigt store problemer med grove menneskerettighedskrænkelser, ved jeg.  Min egen formodning – og det er en formodning, jeg ikke kan begrunde med baggrund i præcise data – er at der i samfund med brutale straffe også er flere brutale forbrydelser. I den industrialiserede verden er USA, som er et af de få “vestlige” lande med dødsstraf, topscorer inden for de triste statistikker for voldtægt. Med andre ord: dødsstraf er ikke en løsning på den stiltiende accept af voldtægt, dødsstraf og en stiltiende accept af voldtægt er derimod del af samme problemkompleks, nemlig problemet et brutalt samfund.

(Visited 84 times, 1 visits today)