20131002-155405.jpg

Frafaldet på datalogi- og softwareuddannelserne i Aalborg er øget i de seneste år – fra omkring 20 procent til 33 procent. Det reelle frafald er vel endda større nu. Vi diskuterede emnet i dag på mit institut. Jeg var bekymret; jeg og nogle af mine kolleger var bange for at Aalborg Universitet var ved at få et dårligt image. Andre sagde derimod, at det måske i virkeligheden kunne være godt med stort frafald – for det viser, at ikke hvem som helst kan gennemføre vore uddannelser.

Hvor er sandheden? Jeg ved det ikke, og det ved vel heller ingen anden. Men frafald har mange konsekvenser og mange forskellige årsager. Jeg vil derfor tøve med at sige at frafald ligefrem kan være et gode. Måske kan det være tilfældet for ekstremt prestigefyldte uddannelser med et i forvejen godt renommé. Men den slags uddannelser udgør et fåtal. Hvis frafald i sidste ende var et gode, ville uddannelsesverdenen blot glæde sig. Tværtom er studiet af frafald på videregående uddannelser blevet et vigtigt indsatsområde inden for uddannelsesforskning rundt omkring i verden.  I mange lande hænger dette selvfølgelig til dels sammen med at man har indført taxameter-ordninger, der udløser midler til uddannelsesinstitutionerne på basis af gennemførelse. Men frafald har også nogle konsekvenser for studiemiljøet: det kan være at uddannelserne mister studerende, der ikke burde være mistet. Og frafald har naturligvis også konsekvenser for de studerende, der falder fra. Det er både målbare konsekvenser for indtægt og muligheder for videre uddannelsesforløb og mere svært definerbare konsekvenser på det psykiske plan: skuffelse, vrede, nederlag osv.

Især er jeg bekymret, hvis vi mister potentielt gode studerende på grund af andre studerende, der næppe ville gennemføre. Jeg ved af min erfaring som underviser at motiverede studerende kan blive tydeligt frustrerede over at skulle have medstuderende, der er uengagerede og med ringe evner. Nogle motiverede studerende og en del undervisere oplever at det er de svage studerende, der kan ende med at kræve mest tid. Og jo flere svage studerende, jo flere motiverede studerende kan de måske ende med at rive med sig i frafaldet. Om dette er årsag til en væsentlig del af frafaldet og om det medfører yderligere frafald på et universitet som Aalborg Universitet, hvor studerende i kraft af gruppearbejdet i projekterne er særlig meget sammen, ved jeg ikke – og om det er nemt at undersøge, ved jeg heller ikke. Men det er værd at finde ud af.