20131008-123838.jpg

Den amerikanske psykolog Daniel Goleman er manden bag Følelsernes intelligens. I et blogindlæg hos New York Times skriver han om undersøgelser af hvordan sociale forskelle påvirker menneskers følelse af empati.

Her nævner han en undersøgelse fra 2008, hvor psykologer fra Amsterdam og Berkeley undersøgte hvordan mennesker parvis fortalte hinanden om svære oplevelser, de havde været igennem – som en skilsmisse eller et dødsfald i den nærmeste familie. Forskerne observerede at privilegerede mennesker havde en større tendens til at nedtone det tragiske hos andre og at være mindre empatiske.

Man kan ikke nødvendigvis konkludere at mere privilegerede mennesker er mindre empatiske af natur. Jeg vil ikke hævde at rige mennesker er “onde” fordi de er rige. Der kan naturligvis være tale om at det bliver nemmere at opnå fordele på andres bekostning, hvis man er mindre empatisk (for så er det nemmere at leve med at andre har det dårligere end én selv), men det kan lige så vel være at årsags-virknings-sammenhængen er omvendt: at relative fordele ender med at gøre mennesker mindre empatiske og at man omvendt kan opleve en større følelse af indlevelse i andre menneskers vilkår hvis man ikke er mere privilegeret end dem. Man får ganske enkelt sværere ved at leve sig ind i hvordan det er at være et menneske, der ikke har samme privilegier som én selv.

Goleman nævner Dacher Keltner, der er professor i psykologi ved Berkely og er en af de vigtigste forskere inden for dette område af socialpsykologi.

While Mr. Keltner’s research finds that the poor, compared with the wealthy, have keenly attuned interpersonal attention in all directions, in general, those with the most power in society seem to pay particularly little attention to those with the least power. To be sure, high-status people do attend to those of equal rank — but not as well as those low of status do.

En forsigtig konklusion er at man simpelthen bliver ude af stand til at  “se” mennesker med lav social status på samme måde som man ser mennesker med éns egen status, hvis man selv har høj social status. Det turde være tydeligt, hvordan det kan påvirke politiske beslutninger.