Her er en god lille portrætvideo med den 18-årige århusianske digter Yahya Hassan; den må været optaget for knap et år siden efter hans bemærkning om højskoleopholdet “efter nytår” at dømme. Der har været en del medieomtale af ham her op til udsendelsen af hans første digtsamling på Gyldendal, og jeg har selv delt en portrætartikel med ham, der har været i Politiken. Artiklen og de tekster, jeg har hørt af Yahya Hassan, giver et knivskarpt indblik i det hykleri og det armod, der også findes blandt folk med mellemøstlig baggrund i Danmark.

Nogle andre unge danskere med mellemøstlig baggrund har kritiseret Yahya Hassan for at give et alt for negativt billede, som de ikke kan genkende. Det kan jeg på den ene side jo egentlig godt forstå, men det er på den anden side vigtigt at huske at Yahya Hassans tekster i høj grad ikke er generelle betragtninger men er observationer af en dysfunktionel familie fra et etnisk mindretal i underklassen; jeg synes selv at der er tydelige paralleller til den svenske forfatter Susanna Alakoski. Hendes roman Svinestierne er en tilsvarende selvbiografisk indsigt i hvordan det er at vokse op blandt finske indvandrere på bunden af Sverige.

Efter Yahyas medvirken i Deadline på DR2 er der kommet dødstrusler fra diverse idioter, der ikke forstår hans budskab. Og endelig er han blevet taget til indtægt for lidt af hvert af folk, der er meget ældre end ham. Jeg vil prøve ikke at falde i den fælde også.

Yahya Hassan er en usædvanligt velformuleret og tiltalende fyr, men man kan ikke forlange af ham at han skal give en grydeklar analyse af hvad der er af sociale problemer i Danmark. Han er først og fremmest digter, ikke sociolog, og som sådan kan han se noget, mange andre ikke ser. Mediernes reaktioner (og vel også min) viser, at det er som om alle savnede en ung dansk digter der er socialt indigneret. Nu er han her!

Giv nu Yahya Hassan fred og ro til at udvikle sig som digter og som en af sin generations vigtige stemmer herhjemme – og en stemme, der også med tiden vil kunne tale om andet end en barsk opvækst mellem arabiske forventninger og dansk virkelighed og om at slippe ud af en kriminel løbebane. Han har det danske sprog i sin magt på en god måde, så selvfølgelig vil han kunne det. Yahya Hassans fortælling er nemlig også fortællingen om hvad sproget kan, og det er under alle omstændigheder en stor bedrift at debutere med en digtsamling på Gyldendal som 18-årig!