Greece Mystery Girl

Fundet af en lille blond pige i en græsk romalejr trak en del overskrifter i denne uge, og der blev skrevet en del om de kummerlige forhold, den lille “blonde engel” Maria måtte leve under.

Sagen blev ikke et gennembrud i sager om menneskesmugling og bortførelse af børn. Derimod er den endt med at sige noget væsentligt om de holdninger, der er udbredt over for romaer. En DNA-test viser nemlig nu at den lille piges biologiske mor faktisk er en bulgarsk kvinde med romabaggrund. De græske roma-“adoptivforældres” forklaring var efter alt at dømme sand.

Der er bekymrende sager, hvor østeuropæere med romabaggrund er blevet dømt for grov, organiseret kriminalitet. Men det er samtidig ikke sager, der siger noget generelt de omkring 12 millioner romaer i Europa. Trafficking er et helt reelt problem i Europa, men jeg kan ikke mindes hvornår jeg sidst har hørt om romaer, der bortførte og “handlede” børn. Sagen og den mistanke den vakte, giver snarere minder om hvordan europæiske jøder i middelalderen blev anklaget for at bortføre børn og hvordan disse grundløse beskyldninger blev brugt som påskud for en hetz.

De østeuropæiske romaer er ligesom så mange andre blevet ofre for det økonomiske kollaps efter Berlinmurens fald. Den officielle politik var før den tid at “integrere” romaer – på den ene side betød det lønarbejde og boliger, på den anden side betød det dårligt betalt arbejde og dårlige boliger og en undertrykkelse af romaernes sprog. Men bagefter var der – intet. De traditionelle roma-erhverv som bl.a. hestehandel og småhåndværk var ikke længere til, og i de nye kapitalistiske samfund kunne man synke så langt det skulle være.

I The Guardian skriver Filip Borev, der er en ung mand fra Storbritannien på 18 år med bulgarisk/irsk roma-baggrund, om hvordan det er at være en “bleg” roma blandt andre romaer og i samfundet som sådan. Filip Borev har også en blog, der bestemt også er værd at læse.

For en kort stund har den lille blonde Maria fået en masse sympati. Hvad vil der ske med hende nu, hvor det viser sig at hun “bare” er roma? Måske kan der komme noget godt ud af denne triste sag, nemlig at det bliver gjort helt tydeligt at der er mennesker der ligner “os”, der lever under kummerlige forhold på de europæiske samfunds bund. Og hvis deres vilkår er urimelige, er det vel også tilfældet for dem, der ikke ligner “os”.