underskud

Et af idealerne bag de seneste par årtiers politik på universitetsområdet har været at de danske universiteter skulle være “pseudo-selvejende”; man skulle have sin egen økonomi og leje sine “egne” bygninger – og universiteterne skulle til at konkurrere om midlerne. På hvert fakultet førte man derefter midlerne ud til det enkelte institut. Mange forskellige forhold slår nu sammen og har skabt et underskud på mere end 130 millioner på Aalborg Universitet. Tilbage i september nåede nyheden medierne.

På statskundskab er fem videnskabelige medarbejdere og to HK’ere blevet fyret. Alle vi, der “bare” er ansatte her, taler om den alvorlige situation. Der er for længst blevet dekreteret ansættelsesstop, og der bliver nu også talt om at der rundt omkring skal diskuteres retningslinjer for eventuelle afskedigelser. På mit institut taler vi om hvordan vi kan spare ved at have færre lokaler til kontorer og grupperum. Jeg har nu været til ganske mange orienterende møder, hvor stemningen har været stedse mere nedtrykt.

Nogle vil her utvivlsomt sige, at alt dette er en retfærdig og nødvendig konsekvens og at vi forkælede akademikere ikke skal beklage os. Men den tilsyneladende decentralisering af økonomien er sket samtidig med at magten i universitetssystemet er blevet koncentreret hos ledere, der er ansatte (ikke valgte) og med at stadigt flere midler er eksterne forskningsmidler, der administreres af bevillingshavere uden for universitetsloven. For mig at se er den nuværende universitetspolitik nemlig i høj grad med til at forværre situationen – økonomien ligger fordelt i flere og flere mindre kasser og er mere og mere afhængig af konkurrence og af ansatte lederes ønske om at vise “handlekraft”. Det er som om man har glemt at vi først og fremmest har som vores opgave at producere og overføre ny viden og nye kandidater/bachelorer (selvfølgelig inden for en ansvarlig økonomi) og ikke først og fremmest har til opgave at generere et overskud, som vi så måske kan bruge til det, vi egentlig gerne ville og egentlig burde koncentrere os om.