COMAL80 og nutiden

RC-piccolo
En RC Piccolo, der kunne køre COMAL80.

Endnu en dag i Uppsala er kommet og gået. Jeg har brugt en del tid på at komme frem til nogle passende matematiske definitioner; meget af arbejdet går med at bygge definitioner op og rive dem ned igen. Næste skridt bliver at få formuleret nogle gode bud på sætninger, der skal bevises. Den slags kommer til at kræve blod, sved og blyantspidser, og passer man ikke på, overser man alligevel noget.

Det bedste ville være at få lavet et automatisk tjek af beviserne; den slags kan man gøre med en bevisassistent som Isabelle eller Coq, men at lære at bruge en sådan tager tid. Hvis jeg ikke skulle publicere og administrere og undervise, ville det være min højeste prioritet at lære at bruge en bevisassistent. Stadigt flere forskningsarbejder inden for teoretisk datalogi har anvendt bevisassistenter til at formalisere og tjekke beviserne for de indgående sætninger, og langsomt vil turen også komme til “sædvanlig matematik”.

At lære at bruge Isabelle eller Coq er så vidt jeg kan se af mine egne spæde forsøg på at komme i gang beslægtet med at lære at programmere. Palle Raabjerg, der har været en af mine specialestuderende og nu er PhD-studerende i Uppsala, er nu en af Isabelle-hackerne i Uppsala.

I frokostpausen kom jeg til at tale med folkene fra Uppsala om undervisningen i introducerende programmering, som flere af dem er involveret i. En god nostalgisk samtale blandt dataloger opstår, når talen falder på det første programmeringssprog, vi hver især har lært. For mit vedkommende var det COMAL80, som jeg mødte da jeg gik i gymnasiet. Også Palle begyndte med COMAL80 mange år efter min gymnasietid. Han mødte sproget på en Commodore 64 (en klassisk hjemmecomputer), jeg sad ved en Piccolo fra Regnecentralen – en af de sidste danske computere. Det er interessant at tænke på at COMAL80 er et dansk programmeringssprog, udviklet af Benedict Løfstedt og Børge Christensen; sidstnævnte var lektor på Tønder Seminarium. Her kan man læse lidt om sproget, der var en slags struktureret udgave af BASIC.

Har COMAL80 påvirket min måde at programmere på? Jeg ved det ikke, men jeg kan huske at jeg var ret glad for at man kunne lave procedurer og mere interessante løkkekonstruktioner i COMAL80; den slags var sandelig ikke muligt i det noget mere gnidrede BASIC. Hvis COMAL80 betød noget, var det vel at det gjorde det lettere for mig at lære at programmere i Pascal, som var et programmeringssprog jeg selv endte med at undervise i mange år senere. Jeg tror snarere at det var programmering i Pascal, der endte med at påvirke min måde at tænke på som programmør, på godt og ondt.

They Live

Her giver den slovenske filosof Slavoj Žižek (ja, jeg har nævnt ham før her på bloggen) en interessant kommentar til en amerikansk film, som jeg kun kendte lidt lidt, nemlig They Live instrueret af John Carpenter. Carpenter lever for så vidt op til sit navn – hans film er godt håndværk, og umiddelbart ikke så meget mere end det. Maskernes nat, Flugtaktion New York og Sidste nat på station 13 er solide actionfilm og gysere, og Starman og The Thing er diametralt modsatte mud på mødet med en civilisation fra det ydre rum.

Men They Live er i science fiction-filmens regi, komplet med de nu temmelig corny 1980’er-frisurer, en tydelig kommentar til Reagan-æraens værdier: hvis man finder de rette briller frem, kan man se de usynlige budskaber i samfundet, og de andre borgere er i virkeligheden fra en anden planet (eller også er de robotter). Ligesom så megen anden science fiction handler fortællingen faktisk lige så meget om nutiden som om fremtiden, men om nutiden, og ligesom mange af de film, der i større eller mindre grad tager fra i begivenheder i det ydre rum, handler den vel dybest set om vores eget univers. Det er da også derfor, genren kan være så vedkommende (i hvert fald for mig).

Klippet ovenfor er del af den britiske dokumentarfilm The Pervert’s Guide To Ideology, hvor Žižek tager os på tur gennem populærkulturen.