RC-piccolo

En RC Piccolo, der kunne køre COMAL80.

Endnu en dag i Uppsala er kommet og gået. Jeg har brugt en del tid på at komme frem til nogle passende matematiske definitioner; meget af arbejdet går med at bygge definitioner op og rive dem ned igen. Næste skridt bliver at få formuleret nogle gode bud på sætninger, der skal bevises. Den slags kommer til at kræve blod, sved og blyantspidser, og passer man ikke på, overser man alligevel noget.

Det bedste ville være at få lavet et automatisk tjek af beviserne; den slags kan man gøre med en bevisassistent som Isabelle eller Coq, men at lære at bruge en sådan tager tid. Hvis jeg ikke skulle publicere og administrere og undervise, ville det være min højeste prioritet at lære at bruge en bevisassistent. Stadigt flere forskningsarbejder inden for teoretisk datalogi har anvendt bevisassistenter til at formalisere og tjekke beviserne for de indgående sætninger, og langsomt vil turen også komme til “sædvanlig matematik”.

At lære at bruge Isabelle eller Coq er så vidt jeg kan se af mine egne spæde forsøg på at komme i gang beslægtet med at lære at programmere. Palle Raabjerg, der har været en af mine specialestuderende og nu er PhD-studerende i Uppsala, er nu en af Isabelle-hackerne i Uppsala.

I frokostpausen kom jeg til at tale med folkene fra Uppsala om undervisningen i introducerende programmering, som flere af dem er involveret i. En god nostalgisk samtale blandt dataloger opstår, når talen falder på det første programmeringssprog, vi hver især har lært. For mit vedkommende var det COMAL80, som jeg mødte da jeg gik i gymnasiet. Også Palle begyndte med COMAL80 mange år efter min gymnasietid. Han mødte sproget på en Commodore 64 (en klassisk hjemmecomputer), jeg sad ved en Piccolo fra Regnecentralen – en af de sidste danske computere. Det er interessant at tænke på at COMAL80 er et dansk programmeringssprog, udviklet af Benedict Løfstedt og Børge Christensen; sidstnævnte var lektor på Tønder Seminarium. Her kan man læse lidt om sproget, der var en slags struktureret udgave af BASIC.

Har COMAL80 påvirket min måde at programmere på? Jeg ved det ikke, men jeg kan huske at jeg var ret glad for at man kunne lave procedurer og mere interessante løkkekonstruktioner i COMAL80; den slags var sandelig ikke muligt i det noget mere gnidrede BASIC. Hvis COMAL80 betød noget, var det vel at det gjorde det lettere for mig at lære at programmere i Pascal, som var et programmeringssprog jeg selv endte med at undervise i mange år senere. Jeg tror snarere at det var programmering i Pascal, der endte med at påvirke min måde at tænke på som programmør, på godt og ondt.