humanistiskinformatik

Den første nyhed, jeg så i morges, var en artikel i DR Nyheder om Aalborg Universitet, komplet med logo og det hele. Og Politiken bringer samme nyhed: I de seneste knap tre måneder har 25 studerende ved humanistisk informatik på AAU forsvaret deres speciale ved eksamen, og heraf har fem modtaget karakteren 00. Den allestedsnærværende Henrik Dahl (sociolog, debuterende romanforfatter mm.) udtaler sig også i sin egenskab af ekstern censor, og han er særdeles negativ.

Underrubrikken hos Politiken lyder:

Hver femte dumpede for nylig studiet i humanistisk informatik ved Aalborg Universitet. Både censorer og minister mener, at universitetet skal stramme op.

Men én ting glemmer journalisten, nemlig at det lige nu er sidst i november, og de studerende, der har været til eksamen i deres speciale, derfor må have været det uden for den sædvanlige eksamenstermin. Derfor er underrubrikken meget misvisende; det er bestemt ikke tilfældet, at hver femte af dem, der går til eksamen i den almindelige eksamenstermin på humanistisk informatik dumper. Dette påpeger Lone Dirkinck-Holmfeld, der er dekan på humaniora, da også i DRs artikel.

Men det er stadig ikke godt, at man kan dumpe til specialeeksamen, og jeg forstår censorernes bekymring. Fra min egen del af den akademiske verden kan jeg kun mindes to tilfælde, hvor studerende er dumpet ved specialeeksamen. Den ene gang var i min egen studietid, og der var tale om et speciale i matematik. Jeg ved ikke, hvorfor det gik så skidt for det speciale, men de to studerende lavede hver for sig et nyt speciale og fik gode karakterer for dem. Den anden gang var der tale om et speciale på et andet universitet, hvor jeg var censor. Den studerende havde ignoreret vejlederens råd fuldstændig og havde taget fuldtidsarbejde samtidig; specialet var en mislykket feberredning. Den studerende skrev sit speciale helt om og bestod uden problemer ved omeksamen.

Min fornemmelse er at problemet i ikke ringe omfang er afledt af resursetildelingen. Studerende, der dumper i deres speciale, burde ikke være kommet frem til selve eksamen; de skulle være standset af deres vejleder mens tid var alene på baggrund af specialerapportens manglende kvaliteter. At det ikke er sket kan skyldes dels dårlige vejledningsresurser på specialet, dels måske i visse tilfælde kravene om at specialet skal gøres færdigt inden for et semester.

Der kan også sagtens være tale om studerende, der ganske enkelt ikke magter en kandidatuddannelse. Det kræver resurser undervejs at finde ud af hvilke studerende, der har potentialet til at gennemføre studiet og at få dem, der ikke har dette potentiale, til at finde en anden uddannelse inden de har spildt deres egen tid. Optaget på humanistisk informatik er meget stort, og i år er det på hele 402 studerende. Det er sammenligneligt med hvad vi har på samtlige årgange ved samtlige de datalogiske uddannelser ved AAU!

At man tillader et så stort optag som tilfældet er, har også en begrundelse i resurser, nemlig taxameterprincippet – jo flere studerende vi får ind, jo større er sandsynligheden (antager man) for at vi får mange STÅ og dermed flere indtægter til universitetet.

Jeg tvivler dog på at de tildelte resurser, herunder resurserne til projektvejledning og eksamen, står mål med det store studenteroptag. Jeg bemærker blandt andet at projekteksamen på humanistisk informatik er meget kortere end jeg selv er vant til fra datalogiuddannelserne på AAU – på humanistisk informatik kan en projekteksamen på 1. semester for en gruppe med 6 personer højst vare 2 timer og 30 minutter.