brems

Jeg husker fra min barndom historierne om ægteparret Brems fra Klarup, der adopterede i alt ni børn fra udlandet. Nogle af dem var børn af tyske kvinder og afrikansk-amerikanske mænd, der havde været udstationeret som soldater i Tyskland. Ole Brems, der var psykiater, og Lise Brems, var først en solstrålehistorie, der kom i den lokale avis og i ugebladene – tænk, at så mange børn med en så uvis skæbne kunne blive reddet af to danske samfundsstøtter. Og jeg husker et tv-interview med en dame, der hed Tytte Botfeldt (dét navn var i sig selv så bemærkelsesværdigt, at jeg ikke glemte det). Hun var døende, men kunne endnu fortælle om sin indsats for at stifte den danske afdeling af Terre des Hommes.  Også dette interview fremstod som en solstrålehistorie.

Få år senere kom ægteparret Brems igen i medierne. Tre af de ni børn i Klarup var døde på grund af adoptivforældrenes systematiske grusomhed mod dem. Hvad der siden skete med de andre seks børn, ved jeg ikke. Men fordi det var børn i Nordjylland på min egen alder, satte det mange tanker i gang.

Der er en interessant artikel i Information om adoption og om hvordan de lande, der tidligere har leveret mange adoptivbørn til Europa og Nordamerika, nu ikke længere er så villige til det. En meget omtalt tv-udsendelse om to etiopiske adoptivbørns skæbne satte i hvert fald for en tid fokus på adoptioner fra udlandet. Og tidligere i år kom bogen Børneimporten, der afdækker hvordan adoptioner fra udlandet begyndte. Det er en bog, jeg vil have læst – hele historien om det grusomme ægtepar i Klarup har jeg tænkt på af og til.

Det var Tytte Botfeldt, der havde været med til at anbringe adoptivbørn hos familien Brems. Ifølge Jyllands-Posten skulle hun, da hun var døende (måske var det i tv-interviewet?) have udtalt at

én af dem, jeg glæder mig til at møde på den anden side, det er Lise Brems

Og jeg tror ikke, at Tytte Botfeldt regnede med at komme i helvede. Adoptivbørnene i Klarup havde allerede været der.