boredom

Nogle mennesker påstår at det er sundt at kede sig. Man ender til sidst med at ville bryde ud af kedsomheden, siger de. Og på en måde har de ret. Men også kun på en måde. Hidtil har man kendt fire hovedtyper af kedsomhed.

  • Indifferent kedsomhed er en type kedsomhed, der har lav arousal og er let positiv. Man er afslappet og egentlig i godt humør, føler sig tilbagetrukket fra den ydre verden. Dette er vel den kedsomhed, man føler på en aften, hvor der ikke rigtig er noget interessant i fjernsynet og sofaen føles blød.
  • Kalibrerende kedsomhed er en type kedsomhed, der har lidt højere arousal, men er let negativ. Her vandrer tankerne, man ved ikke rigtig hvad man skal give sig til og man er åben for at få ændret situationen.
  • Søgende kedsomhed  er en type kedsomhed, der har højere arousal og er negativ. Her er kedsomheden ret ubehagelig og man søger aktivt at fjerne følelsen af kedsomhed.
  • Og så er der reaktant kedsomhed, som er den type kedsomhed, der har højest arousal og er mest negativ. Denne kedsomhed er stærkt ubehagelig. Her er man stærkt motiveret til at slippe af med den kedsomhedsfrembringende situation og til at undgå dem, der har skabt situationen. Dette kunne være den kedsomhed, man føler under et langt, kedeligt og udmattende møde.

De fire kedsomhedshedformer kan gå over i hinanden  –  den søgende kedsomhed kan ende som reaktant kedsomhed, hvis det møde, man er til, bliver tilpas kedeligt.

Men der er faktisk fem typer kedsomhed, har en gruppe psykologer nu konstateret gennem kvantitative undersøgelser blandt tyske studerende og gymnasieelever. Den “nye” form for kedsomhed er en apatisk kedsomhed. Den apatiske kedsomhed har en lav grad af arousal, og der er både positive og negative aspekter af den. Kedsomheden er ubehagelig, men man føler sig modløs og hjælpeløs og gør ikke noget for at slippe ud af kedsomheden. På denne måde er kedsomheden apatisk og den ligner på denne måde i bekymrende grad en depression.

Det interessante (og egentlig også bekymrende) er her at undersøgelsen især rammer i situationer, hvor det forventes at man skal præstere – og det er ofte på arbejdet og på uddannelser. Blandt de tyske gymnasieelever, der deltog, oplevede hele 36% apatisk kedsomhed.