2013-12-13 11.40.47

I dag var jeg til det fælles julemøde for de fire fakulteters akademiske råd, som rektor afholder hvert år. Aalborg Universitets økonomiske krise med det store underskud endte med at fylde hele mødet. Jeg havde håbet at rektor i det mindste ville give en undskyldning og sige at universitetets ledelse påtog sig et ansvar; det er rektor og direktionen og bestyrelsen, der har det øverste formelle ansvar for ledelsen af Aalborg Universitet. Det voldsomme økonomiske rod har været en stor og vedvarende stressfaktor for os menige medarbejdere, og hvor end jeg kommer på universitetet, kommer samtalen hurtigt til at dreje sig om underskuddet på 165 millioner.

På julemødet i dag fik vi imidlertid at vide at den økonomiske krise skyldes os alle sammen og at alle har været for optimistiske. Den unødvendige udgift på 13 millioner kroner til inventar i AAUs afdeling i København blev slået hen med en bemærkning, der skulle være morsom.

Men alle de økonomiske dispositioner, der er fundet sted, skyldes beslutninger, som nogen har truffet. Og det er ikke mig; som medlem af det akademiske råd på mit fakultet har jeg ingen magt – sådan siger universitetsloven af 2003 at det skal være. Møderne er reelt kun lange orienteringspunkter. Hvilke beslutninger der finder sted i universitetets bestyrelse er til dels mørkelagt; dele af referaterne er fortrolige og ikke tilgængelige for universitetets medarbejdere.

Jeg var langt fra den eneste, der kritiserede universitetets ledelse på dagens møde. Men kritikken prellede af.

Når man ser rektors forståelse af hvordan universitetet skal udvikle sig fremover, ser man et af de sædvanlige “administrative dilemmaer” som man kender fra valgkampe. Her kan en politiker slippe af sted med at sige f.eks. at vi enten skal skære i tilskud til dagpenge eller skære på hospitalerne. I dag blev vi præsenteret for to sådanne “administrative dilemmaer”: Enten skal vi ansætte færre forskere og undervisere eller bruge flere penge på arbejds- og studiemiljø. Og enten skal vi have færre forskere og undervisere eller sænke forskningsandelen. Men hvem siger at vi nødvendigvis skal vælge det ene frem for det andet? Vi vælger jo heller ikke mellem at have dagpenge eller hospitaler.

Det var et underligt og forkrampet møde. Jeg har været fortvivlet over den dårlige økonomiske situation, Aalborg Universitet har. I dag var jeg mest vred.

Efter mødet blev deltagerne budt på en sandwich. Jeg gik ud til min cykel og kørte min vej.