Alle består?

maerkat-odense-poelsefabrik

For to uger siden var der et program om de danske universiteter på DR2 om kvaliteten af undervisningen på danske universiteter og på kvaliteten af de studerendes forudsætninger. Udsendelsen er baseret på en undersøgelse blandt flere tusinde universitetslærere, og også jeg blev spurgt. Jeg kan også have fornemmelsen af at der er noget, der ikke er som det burde være. På Aalborg Universitet er der frit optag til næsten alle uddannelser, og i en nutid, hvor størstedelen af en ungdomsårgang går på gymnasiale uddannelser, ser vi et rekordstort antal studerende. Der er blandt dem stadig dygtige studerende der gerne vil lære mere, men det er som om vi ser flere studerende, der har problemer med motivationen eller har problemer med at håndtere det abstraktionsniveau, vi forventer på et universitet. Tidligere har vi ikke oplevet studerende, der ikke engagerede sig i og følte ejerskab for deres eget projektarbejde – det ser vi mere af nu. Typisk er det også disse studerende, der ender med at være i fare for falde fra. Det er trist for alle, når det går sådan.

I sidste uge var jeg til i alt tre møder, hvor fokus var på Aalborg Universitets dårlige økonomiske situation, og et af de emner, der kom op på to af møderne, var adgangsbegrænsning. Der kan være i hvert fald to bevæggrunde til adgangsbegrænsning. Den ene er et forsøg på at regulere antallet af kandidater ved at sætte en maksimumgrænse på holdstørrelsen – dette gør man allerede på bl.a. lægeuddannelsen. Den anden er et forsøg på at sikre kvaliteten af de studerende, der bliver optaget, og måske mindske frafaldet.

En af mine kolleger har hørt tale om at ledelsen på AAU vil overveje at indføre en stopprøve og at bruge eksamen i P0-projektet på første studieår som en sådan.

Jeg vil være ekstremt utryg ved at bruge P0-projektet som en stopprøve. Det er netop i P0-projektet, der er mulighed for omkostningsfrit at lave et dårligt projekt – jeg har i min tid som universitetslærer kun set ét eller måske to P0-projekter, der var gode. Men en hel del af dem, der lavede elendige P0-projekter, blev alligevel gode studerende og velkvalificerede kandidater.

I det hele taget er stopprøver nok den dårligste form for adgangsbegrænsning. Hvis man er blevet optaget på universitetet, skal den første tid man har der være tryg. Det tager tid at vænne sig til at være studerende. Også jeg ville føle det ubehageligt, hvis jeg allerede efter en måned skulle sortere blandt de nye studerende.