sygdom

Mere end 50 procent af de adspurgte i en undersøgelse i USA var sikre på at vendingen

From each according to his ability, to each according to his needs

stammer fra USAs forfatning. På dansk oversættes vendingen ofte til “at yde efter evne og nyde efter behov”. Sådan blev den brugt af Kristian Jensen fra Venstre i hele tre interviews den 10. april 2011.

Hvor stammer begrebet så fra? Faktisk fra “Kritik af Gotha-programmet” fra 1875 af Karl Marx. Det er egentlig et slogan, som arbejderbevægelsen havde taget til sig allerede, men Marx var formodentlig den første til at sætte det på skrift.

I dag er dette slogan blevet så tømt for indhold, at det kan bruges af borgerlige politikere og som nogles forståelse af den “amerikanske drøm”.  At “yde efter evne” bliver forstået som at de der overhovedet kan arbejde skal arbejde uanset hvad, og “efter behov” bliver forstået som en øvelse i hvor lidt det enkelte menneske egentlig behøver. Blandt de allermest arbejdsdygtige bliver dette at “yde efter evne” til en forventning om at man skal arbejde så meget som muligt og “efter behov” bliver til forbrugerisme.

Når vi i Danmark i dag stadig oplever at syge mennesker sendes i aktivering og at de sociale ydelser skæres, senest med “kontanthjælpsreformen” der ligestiller samlevende med ægtepar (idet “reformen” dog ser bort fra at skattereglerne er forskellige for de to slags par), ser man at det er på tide at udvide det gamle slogan fra 1800-tallet. De svære spørgsmål i dag er i virkeligheden: Hvornår har jeg ydet efter evne? Hvad er mine behov?