Yde efter evne og nyde efter behov

sygdom

Mere end 50 procent af de adspurgte i en undersøgelse i USA var sikre på at vendingen

From each according to his ability, to each according to his needs

stammer fra USAs forfatning. På dansk oversættes vendingen ofte til “at yde efter evne og nyde efter behov”. Sådan blev den brugt af Kristian Jensen fra Venstre i hele tre interviews den 10. april 2011.

Hvor stammer begrebet så fra? Faktisk fra “Kritik af Gotha-programmet” fra 1875 af Karl Marx. Det er egentlig et slogan, som arbejderbevægelsen havde taget til sig allerede, men Marx var formodentlig den første til at sætte det på skrift.

I dag er dette slogan blevet så tømt for indhold, at det kan bruges af borgerlige politikere og som nogles forståelse af den “amerikanske drøm”.  At “yde efter evne” bliver forstået som at de der overhovedet kan arbejde skal arbejde uanset hvad, og “efter behov” bliver forstået som en øvelse i hvor lidt det enkelte menneske egentlig behøver. Blandt de allermest arbejdsdygtige bliver dette at “yde efter evne” til en forventning om at man skal arbejde så meget som muligt og “efter behov” bliver til forbrugerisme.

Når vi i Danmark i dag stadig oplever at syge mennesker sendes i aktivering og at de sociale ydelser skæres, senest med “kontanthjælpsreformen” der ligestiller samlevende med ægtepar (idet “reformen” dog ser bort fra at skattereglerne er forskellige for de to slags par), ser man at det er på tide at udvide det gamle slogan fra 1800-tallet. De svære spørgsmål i dag er i virkeligheden: Hvornår har jeg ydet efter evne? Hvad er mine behov?

Evighedsdigtet

Jeg havde set faresignalerne
Jeg stod på ‘dødsliste’ hos Socialdemokraterne
Jeg var bange for at være alene
Jeg dør, hvis jeg drikker alkohol
Jeg er følelsesløs af stolthed
Jeg bliver aldrig renset
Jeg tror ikke, der er noget problem med folketingsgruppe
Jeg kan stå inde for alt hvad jeg har gjort
Jeg har det sidste ord
Jeg ville kende reglerne for skattesag
Jeg blev ikke orienteret
Jeg blev ikke orienteret om skattesag
Jeg spredte homorygter om Kinnock til mine ministersekretærer
Jeg er en knust mand
Jeg er uskyldig dømt
Jeg er i chok
Jeg går på pension

Der var engang, hvor jeg læste Jyllands-Postens læserbreve hver dag. Eller rettere: jeg læste overskrifterne, som de var blevet forsynet med. Jeg havde nemlig opdaget at denne liste af overskrifter ofte kunne læses som fascinerende digte.

Jeg er ikke den eneste, der har haft denne opdagelse (hvis det da er en opdagelse). I aviserne og på nettet tales der meget ofte i første person. Brødrene Christoffer Ugilt Jensen, der er kandidat i engelsk litteratur, og Troels Ugilt Jensen, der er kandidat i datalogi, har sammen udviklet en webrobot, der finder alle netjournalistiske overskrifter skrevet i første person på dr.dk, tv2.dk, eb.dk, b.dk, bt.dk, jp.dk, information.dk og pol.dk. Ud af disse udvælger robotten så henholdsvis overskrifter i første person flertal og første person ental, fjerner navnene på de talende (så f.eks. “Minister: Jeg blev ikke orienteret” bliver til “Jeg blev ikke orienteret”) og tilføjer dem til hver sin af to kolonner.

Resultatet bliver to endeløse “evighedsdigte”, som kan læses på Individ i fællesskab. Citatet ovenfor er starten på evighedsdigtet, som det så ud her til morgen.