chaps

I essaysamlingen Metamagical Themas, som jeg læste første gang mens jeg skrev speciale, har den amerikanske datalog Douglas Hofstadter en fremragende satirisk artikel om den skjulte sexisme i sproget; den kan findes mange steder på nettet. I artiklen fra 1985 gør Hofstadter opmærksom på hvordan antagelser om kønnenes status påvirker sproget og ikke er så værdifrie som vi tror. Hofstadter gør det ved at forestille sig at vi i sproget indikerede en persons farve i stedet for personens køn, så vi på engelsk ikke havde “he” og “she”, men “whe” og “ble”, og så sproget ikke angav ægteskabelig status, men hvem der var ansat af hvem, så det (igen på engelsk) ikke var “Mr.” og “Mrs”, men “Master” og “Nrs.” for arbejdsgiver og ansat.

The negrists claim that using the word “white,” either on its own or as a component, to talk about all the members of the human species is somehow degrading to blacks and reinforces racism. Therefore the libbers propose that we substitute “person” everywhere where “white” now occurs. Sensitive speakers of our secretary tongue of course find this preposterous. There is great beauty to a phrase such as “All whites are created equal.”

Besides, as any schoolwhitey can tell you, such phrases are redundant. In most contexts, it is self-evident when “white” is being used in an inclusive sense, in which case it subsumes members of the darker race just as much as fairskins.

I denne uge er debattøren Sanne Søndergaard aktuel med en kronik i Politiken og et interview i DR2s Deadline, hvor hun kritiserer de fordomme, der dukker op over for kvinder og hvordan de manifesterer sig i de udtalelser, der dukker op i medierne, det være sig i debatindlæg eller i reklamer. Den sproglige substitutionstest, hun bruger, er faktisk den samme som Hofstadter anvendte. Her et af hendes eksempler, hvor hun erstatter “kvinde” med “neger” og “mand” med “hvid”:

I hvert fald chokerer det mig, at der findes nogle – tilmed nogle, der selv er født hvide – som kan påstå, at negre har meget mere imod sig, end vi hvide har, når det så tydeligt er omvendt i dag!

Det viser bare, hvor meget den afroiserede tankegang har taget over, når selv hvide kan påstå, at der stadig skal tages særhensyn til negre.

Negre spiller offerkortet igen og igen. Så derfor er jeg som hvid selvfølgelig nødt til at gå ud og pointere, at vi må holde op med at snakke om de her problemer.

Sanne Søndergaards pointe er vigtig og god, men den drukner meget let i en diskussion af om man overhovedet kan sammenligne de betingelser, kvinder har haft, med de betingelser mennesker med afrikansk baggrund har haft. Det kan man også se i indslaget på DR2. I USA er sammenligningen oplagt, da der her gennem flere hundrede år blev praktiseret en systematisk apartheidpolitik mod de afrikanske slaver og deres efterkommere. Selv om Danmark deltog i slavehandelen og havde en koloni i Caribien, er den senere historie en ganske anden og parallellen er derfor nok ikke den bedste at anvende i en dansk sammenhæng. Både i USA og i Danmark har der været lovgivning, der bl.a. nægtede kvinder stemmeret, men den lovgivning findes ikke mere.

Racisme-sammenligningen virker ikke så godt (og næsten alle mennesker er jo enige om at de ikke er racister), men der er en anden analogi.

Af og til hører eller læser jeg generaliserende udtalelser fra kvinder om mænd (“Alle mænd tænker kun på deres karriere” eller hvad ved jeg), og da bliver jeg selv oprørt og tænker: sådan er jeg da ikke, og jeg kender faktisk mange mænd, der heller ikke lever op til den stereotyp!

Derfor tror jeg at, hvis man som mand skal forstå, hvor problematisk og nedværdigende det er med alle generaliseringerne af kvinder og med de stereotyper, der ligger bag,  vil det være ofte meget mere effektivt i en nutidig dansk sammenhæng at bytte “kvinde” ud med “mand” i de problematiske formuleringer.

Tænk hvis man f.eks. tog Sanne Søndergaards eksempel og skrev:

Mænd spiller offerkortet igen og igen. Så derfor er jeg som kvinde selvfølgelig nødt til at gå ud og pointere, at vi må holde op med at snakke om de her problemer.

Det ville formodentlig og forhåbentlig få en del mænd til at reagere!