2014-01-31 15.29.43

I dag var der afskedsreception for Finn Verner Jensen, der nu går på pension efter at have været ansat først som lektor og siden som professor på Aalborg Universitet. Finn har været med lige siden universitetets fødsel i 1974 og har haft en enorm betydning som initiativtager og inspirationskilde for mange af os.

Mit første minde om Finn er fra min tid som Mat 1-studerende, hvor han til F-klubbens julefrokost sang sin egen udgave af “Der er 25 minutter endnu” (og den handlede om mundtlig eksamen). Siden, på Mat 3, husker jeg Finn fra kurset Matematiske ræsonnementer, et kursus der har haft enorm betydning for min måde at tænke om matematik på – dette at kunne isolere de centrale begreber og de centrale ræsonnementsstrategier.

Som man måske næsten kan udlede (!), er Finn oprindelig logiker med en PhD i matematisk logik fra Polen, opnået midt under den Kolde Krig. Siden har Finn været vidt omkring fagligt inden han til sidst blev kendt som manden bag de grafiske modeller, som er så vigtige i grænselandet mellem statistik og maskinintelligens. Det var på denne måde Finn foretog en rejse fra matematik til den matematisk baserede del af datalogi (en rejse, også bl.a. jeg har taget, omend på en anden måde).

For mig har Finn også været en stor inspirationskilde pædagogisk (han var min faglige vejleder, da jeg tog adjunktpædagogikum for 21 år siden), som aktiv deltager i universitetspolitik og som tillidsrepræsentant for DM på mit fakultet. Da vi skulle revidere studieordningerne i datalogi og software, var Finn sammen med mig i udvalget bag og hans input var af stor betydning.

Receptionen i dag var en god anledning til at møde og tale med mange af dem, der som jeg har kendt Finn længe (jeg selv har “kun” kendt ham i 30 år). Jeg opdagede igen, at mange af os deler de samme bekymringer om den måde, den akademiske biks udvikler sig på i disse år.  Finn har været principfast og empatisk på én og samme tid og har troet på nogle illusionsløse idealer om den akademiske verden, som lige nu desværre ikke har det særlig godt. I sin på samme tid morsomme, gribende og indignerede tale kom han da også ind på bl.a. den ulyksalige New Public Management, som han meget rammende sammenlignede med leninismen – begge er baseret på at tillid er godt, men kontrol bedre.

Institut for datalogi bliver ikke det samme uden Finn.