okonomi

Vi hører af og til påstande om at en lille håndfuld transnationale selskaber sidder på den globale økonomi, men ofte har det kun været påstande. Der er også modstridende påstande om hvordan de transnationale selskaber er forbundet: Er de isoleret fra hinanden? Er de indbyrdes afhængige? Udgør de forbundne komponenter (clusters) med forholdsvis få forbindelser?

I de seneste få år har dataanalyser gjort det muligt at undersøge om det faktisk er tilfældet. Her er en interessant artikel om netop hvordan ejerskabsforholdene er i den globale kapitalisme. Tre forskere fra ETH i Zürich har foretaget en dataanalyse af ejerskabsforholdene som de fremgår af databasen Orbis 2007, der rummer information om henved 30 millioner økonomiske aktørers ejerskab af aktieandele.

En stor del af arbejdet består i at opstille en passende grafteoretisk model, konstruere grafen ud fra data og derefter analyse de topologiske egenskaber (i grafteorisk forstand) som grafen har. Analysen konstruerer en orienteret, kantvægtet graf, hvis knuder er selskaber og hvis kanter angiver ejerskabsrelationer. Løst sagt angiver vægtene på en kant mellem selskab S_1 og S_2 hvor stor kontrol S_1 har over S_2. En ikke-triviel del af modellen er at finde ud af hvordan egenskaber i den store graf afspejler magtforhold (hvem der kontroller hvilke virksomheder).

Det er oplagt at forestille sig at den model for kontrol, som er anvendt, har betydning for hvad man kan sige om magtforholdene i den globale økonomi. Men artiklen undersøger tre forskellige modeller for kontrol og får i alle af dem et tilsvarende resultat. Det viser sig at der findes en  forbundet komponent (dvs. en mængde af knuder, hvori enhver knude kan nå enhver anden knude via en sti) som udgør hele 94,2% af økonomien. Denne komponent bliver tydelig i grafen, som vises på delfigur C ovenfor. Ydermere findes der i denne store komponent (som er kuglen i delfigur B ovenfor) en stærkt forbundet komponent på delmængde af 1347 aktører. Mange af disse aktører er rent finansielle firmaer – f.eks. Goldman Sachs og Deutsche Bank.

At så stor en del af den globale kapitalisme er inden for så begrænset et antal aktører viser hvor stor økonomiens sårbarhed er, og hvor stor indflydelse finanssektoren har.  Det bør samtidig så alvorlig tvivl om hvor megen fri konkurrence der egentlig findes.

(Visited 118 times, 1 visits today)