1561_A4_Email_Poster.indd

Diskussionerne af ligeløn er svære at tage i vore dage, hvor en del mennesker gør opmærksomme på at det jo længe har været ulovligt i Danmark at give mænd og kvinder forskellig løn for samme arbejde. Det er rigtigt, og det er godt at dette er ulovligt – men forskelsbehandling forsvinder jo ikke, bare fordi vi vedtager en lov imod den. Megen forskelsbehandling dukker om som en del af en udbredt mentalitet, som vi alle let tager til os, uanset hvad vi synes om det rimelige i den. Det vi ser er i vore dage at der stadig er forskelle mellem mænd og kvinders karriereforløb inden for samme fag. Og vi ser at der stadig findes “mandefag” og “kvindefag”‚ selv er jeg (til min meget store ærgrelse) i et udpræget mandefag. Grundene hertil er vel mange, men en af de kedelige grunde er at de professioner, hvor der er flest kvinder, traditionelt bliver anset for at være “mindre værd”.

I en del lande, bl.a. i Storbritannien, USA og da også herhjemme, har lægegerningen høj social status, og læger har høj indkomst. Men den store kontrast hertil er Rusland, hvor læger er lavtlønnede. Kontrasten kan man se af en artikel fra Pravda: I Rusland tjener en læge i gennemsnit kun $12.000 om året.  Det svarer omtrent til gennemsnitslønnen for en dansk overlæge om måneden.

Dette giver selvfølgelig ikke nogen enkel forklaring på hvorfor der er så få kvinder, der vælger bl.a. fag som datalogi. Men jeg kan ikke lade være med at bemærke at andelen af kvinder i datalogi er aftaget støt inden for de seneste 30 år, samtidig med at arbejdet som softwareudvikler har fået større prestige. Måske er her samtidig en forklaring på hvorfor nogle mænd i professioner, hvor kvinder er et mindretal,  kan have en tydeligt negativ holdning til kvindelige kolleger. (Bemærk: jeg mener bestemt ikke det gælder generelt! der er masser af mænd, der respekterer deres kvindelige kolleger.)

Og det vil være værd at overveje hvordan lønudviklingen mon vil blive inden for lægeprofessionen, nu hvor et flertal af de danske medicinstuderende er kvinder.

(Visited 108 times, 1 visits today)