Kategorier
Blog Det er samfundets skyld

De fire-fem menneskearter

human-genetic-variation

Der er meget at tænke over når Edge.org spørger forfattere og forskere, hvilket videnskabeligt begreb der bør forsvinde.

Antropologen og palæobiologen Nina Jablonski synes at begrebet “menneskerace” skal stedes til hvile, og det er jeg ikke uenig i. Begrebet var på en måde kulminationen af at naturhistorikere som Linné, de Buffon og Blumenbach i 1700-tallet var begyndt at klassificere grupper af mennesker. Selve brugen af ordet “race” om en gruppe mennesker skyldes såmænd Immanuel Kant og er fra 1775.

På denne tid lykkedes alle disse midaldrende nordeuropæiske mænd at skrive sig frem til at netop de repræsenterede de bedste repræsentanter for menneskeheden. Den ikke helt ukendte skotske oplysningsfilosof David Hume (efter hvem en universitetsbygning er opkaldt i Edinburgh) skrev således i 1748 at

I am apt to suspect the negroes and in general all other species of men (for there are four or five different kinds) to be naturally inferior to the whites. There never was a civilized nation of any other complexion than white, nor even any individual eminent either in action or speculation.

Det var på denne tid, slaveriet i Nordamerika og Caribien for alvor var blevet en vigtig indtægtskilde, og derfor var hele dette usympatiske “videnskabelige” menneskesyn bekvemt at have, når man skulle legitimere at man bortførte og solgte mennesker for at lade dem udføre hårdt tvangsarbejde i generation efter generation.

I 1800-tallet og 1900-tallet dukkede “racevidenskaben” op og blev igen brugt til at legitimere diskrimination, hjulpet af den gryende genetik. Men så skete der flere interessante ting.

For det første var der borgerrettighedsbevægelserne rundt om i verden, ikke mindst i USA. For det andet kunne netop genetikken efterhånden påvise at menneskeslægten på én og samme tid er langt mere genetisk sammensat end vi troede – produkt som den er af masser af folkevandringer – og at den samlede genetiske variation faktisk er lille. F.eks. er der større genetisk variation inden for de underarter af chimpansen (Pan troglodytes) der lever i Afrika end inden for den samlede menneskeslægt på godt 7 milliarder individer. Og de fleste genetiske variationer er opstået inden for de seneste 5.000-10.000 år.

Racebegrebet er ganske enkelt forældet i antropologisk og biologisk sammenhæng; i dag bør vi se det som en social konstruktion der i stort omfang er blevet til for at kunne klassificere Den Anden som anderledes.