I Forskerforum, der sendes ud til bl.a. medlemmerne af min fagforening (Dansk Magisterforening) er der denne gang to interessante artikler.

Den ene handler om den økonomiske krise på Aarhus Universitet og tager udgangspunkt i en kritik formuleret af Martin Paldam, der er professor i økonomi.

Sådan lyder AU-økonomiprofessor Martin Paldams analyse af AUs store økonomikrise. Han leverer en sønderlemmende kritik af ledelsens strukturreform og beslutningsprocessen bag:  ”I de sidste seks år har AUs topledelse lavet en lang række dårlige dispositioner. Cheflaget er eksploderet, tilmed til alt for høje lønninger. Bureaukratilaget er stille og roligt vokset. Der er oprettet centrale servicecentre, men på samme tid er service-kvaliteten faldet. Institutter er blevet fusioneret til megastørrelser, som ikke giver faglig mening. Osv. ”

Det tankevækkende og foruroligende er at meget af denne beskrivelse også passer på hvordan mange af os, der er ansat på Aalborg Universitet uden for ledelseslagene, har oplevet topledelsen på vores universitet med institutfusionerne som en undtagelse  – dette er indtil nu ikke overgået os på samme måde. Til gengæld er der blevet overført en del faglige miljøer til AAUs campus i København.

Den anden artikel er et interview med Aalborg Universitets kommende rektor, Per Michael Johansen.

Universitetsloven fastlægger en klar beslutningsmyndighed hos lederne. Den holder jeg mig til; jeg arbejder altså ikke med “medbestemmelse”, men med høj graf af medinddragelse. Jeg går ind for dialog på alle niveauer, men når der skal tages beslutninger eller prioriteres – fx om økonomi – så ligger den endelige beslutning hos ledelsen.

Det jeg hæfter mig ved her, er at Per Michael Johansen (og det er ikke overraskende) for længst har fundet sig til rette med universitetsloven af 2003, i hvilken demokratiet blev afskaffet. Så sent som i dag hørte jeg en af mine kolleger på et andet institut fortælle mig at han savnede universitetsdemokratiet. Og han er selv en særdeles anerkendt forsker. Det er snart kun sjældent man hører nogen tale om savnet af demokratisk ledede universiteter og af valgte ledere, der var ansvarlige over for de ansatte på universitetet.  Måske taler studenterpolitikerne også om behovet for demokrati, men det er som om de ikke siger det så højt, som man kunne ønske det. For 50 år siden var der en kamp i gang mod professorvældet – hvornår kan vi i fællesskab begynde en ny kamp for et demokratisk universitet med accountability?

(Den vrede, men samtidig nobelt klædte unge mand på billedet er nu afdøde Finn Ejnar Madsen, der i 1968 erobrede talerstolen fra rektor Mogens Fog på Københavns Universitet og på denne måde startede studenteroprøret i Danmark.)

(Visited 144 times, 1 visits today)