Kategorier
Blog Undervisning

Kan du se om det er rigtigt?

20140214-170752.jpg

I dag havde jeg mest lyst til at melde mig syg – jeg er tung i hovedet af forkølelse og i morgen skal jeg rejse til Bruxelles for at deltage i et møde. Men der var skriftlig eksamen (om- og sygeeksamen) og da skal kursusholderen være til stede, hvis der skulle være en uregelmæssighed. Så jeg sad på mit kontor og forberedte mit oplæg til mødet i Bruxelles. Og ingen kom og rapporterede uregelmæssigheder.

Et af de spørgsmål jeg (og hjælpelærere) ofte har fået gennem årene fra studerende er: Kan du se om min løsning er rigtig? i ugen op til eksamen har nogle af de studerende været forbi mit kontor for at stille samme spørgsmål; de har nemlig regnet gamle eksamenssæt (det er altid en god idé).

Det er en naturlig og vigtig form for formativ evaluering. Men det bliver stedse mere tydeligt for mig hvor vigtigt det er at kunne lære de studerende at kunne reflektere selv over kvaliteten af deres løsninger. For mig er det som regel nemt at se om en løsning på en opgave er korrekt eller ej; det svære et at forklare hvordan en ukorrekt løsning fejler, for man skal prøve at rekonstruere den misforståelse, den studerende har lavet og også nogle gange rekonstruere et ukorrekt begrebsapparat.

Jeg har tidligere lavet opgavesæt hvor de studerende skulle rette hinandens besvarelser, og det hjalp en del. Der var dog også tilfælde hvor studerende, der ikke forstod ret meget, roste en helt vildfaren men imponerende kompliceret besvarelse, eller afviste en helt korrekt besvarelse som værende fuldstændig fejlagtig.

En mulig strategi for at lære de studerende at kunne reflektere over løsningernes kvalitet kan være at give dem en kombination af peer review og besvarelser som alle ved er ukorrekte. På denne måde kan dårlige eksamensbesvarelser samtidig bruges til noget fornuftigt, for det er dér vi ser misforståelserne folde sig ud for alvor.