ledighed

En del læsere af Politiken har kommenteret et debatindlæg, hvor Mathias Tesfaye (tidligere næstformand for SF, nu socialdemokrat) beskriver nødvendigheden af den politik, regeringen fører. Også på de sociale medier er der en del diskussion af Tesfayes indlæg. Kernen i Tesfayes budskab er at det først og fremmest er nødvendigt at sætte kræfterne ind på at skabe vækst i den danske industri og derigennem skabe arbejdspladser og at det er vigtigt at arbejderne forstår nødvendigheden af dette.

Mathias Tesfayes debatindlæg er tydeligt rettet mod lønmodtagere og ment som en mobilisering af dem. Der skrives meget om arbejdere og om arbejdspladser, men hvor er de arbejdsløse henne i dette billede? Mathias Tesfaye nævner at han “har… været uenig i nedsættelsen af selskabsskatten og forringelsen af dagpengene” (om han stadig er det, fremgår ikke) og i en senere formulering forklarer han hvorfor “Mette Frederiksen (S) [vil] bruge flere ressourcer på et uddannelsesløft af især ufaglærte ledige i stedet for at flytte besparelserne på aktiveringen helt ud af beskæftigelsessystemet.”

I den politiske debat har mange politikere fra regering og opposition i varierende omfang givet udtryk for negative holdninger over for arbejdsløse med udgangspunkt i at de aktivt prøvede at undgå at kommer i arbejde. Bl.a. er der blevet givet udtryk for at befolkningen bør se ned på de arbejdsløse. I dette indlæg er de arbejdsløse til gengæld blevet tæt på at være usynlige og passive.

(Visited 57 times, 1 visits today)