Kategorier
Blog Etiske fordringer Sindet

Jørgens sande natur

national-forest-true-self

På Edge.org kan man nu læse om en helt ny videnskabelig disciplin, nemlig eksperimentel filosofi. Umiddelbart havde jeg aldrig troet, at jeg skulle se de to ord sammen, men sådan er det altså.  Joshua Knobe fra Yale University fortæller om ideerne bag. Noget af det, han og kolleger undersøger, er vores opfattelse af menneskets “sande natur”.

Jørgen arbejder for bøsser og lesbiskes rettigheder og holder foredrag om hvor vigtigt det er at alle mennesker har samme rettigheder uanset seksuel orientering. Men Jørgen har i al stilhed udviklet en irrationel negativ holdning over for bøsser og lesbiske, og den vil han ikke fortælle til nogen, for den går imod alt hvad han siger og argumenterer for.

Hvad er Jørgens sande natur? Dette har Joshua Knobe og kolleger undersøgt ved at lave en spørgeskemaundersøgelse. Et af spørgsmålene bad forsøgspersonerne beskrive sig selv som “frisindede” (det, man i USA kalder liberal, men ikke er det samme som ordet normalt betyder herhjemme) eller “konservative” (heller ikke en god oversættelse af det amerikanske begreb conservative). De, der betegnede sig selv som frisindede, var overvejende af den holdning at Jørgens “sande natur” var at være tolerant over for bøsser og lesbiske. Derimod mente de, der betegnede sig selv som konservative, at det var Jørgens “sande natur” der manifesterede sig i hans skjulte modvilje mod homoseksuelle.

Her er så en anden Jørgen. Han er stærkt religiøs og holder foredrag om hvor vigtig den heteroseksuelle kernefamilie er og hvor vigtigt det er at sikre at bøsser og lesbiske ikke skal kunne indgå ægteskab. Men Jørgen er faktisk selv bøsse og er seksuelt tiltrukket af andre mænd. Det vil han ikke fortælle nogen, for det går imod alt hvad han siger og argumenterer for.

Nu er spørgsmålet igen: Hvad er Jørgens sande natur? Her var svarene omvendt: De frisindede mente at Jørgens homoseksuelle orientering var hans sande natur, mens de konservative mente at det var Jørgens synlige og begrundede holdninger mod homoseksualitet, der var hans sande natur.

Denne type eksperimenter synes at påvise at menneskets  “sande natur” ikke er de irrationelle følelser eller de begrundede holdninger, men de holdninger som man opfatter som moralsk forsvarlige.

Min umiddelbare reaktion er at der ikke kan være langt fra eksperimentel filosofi til eksperimentel psykologi – og det er der heller ikke ifølge Joshua Knobe. Om dette er filosofiens genfødsel eller det modsatte, ved jeg ikke.

(Visited 79 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

En kommentar til “Jørgens sande natur”

[…] Disse løsninger er (ud over at være temmelig spidsfindinge) for mig at se reelt variationer af mulighed 2 ovenfor; i begge tilfælde sker der dét, at X gennem sine handlinger bare sørger for at begrebet “far til X” stadig er meningsfyldt. Men det egentlig interessante er, at man nu kaster sig over et filosofisk spørgsmål ved at bruge software til at foretage et tankeeksperiment med, og at vi på denne måde har at gøre med en form for eksperimentel filosofi, som er et begreb jeg skrev om her for tre et halvt år siden. […]

Skriv et svar