Kategorier
Blog Den akademiske biks Undervisning

Kustoderne i skærsilden

Skærsilden

I dag fik jeg at vide at et af de centrale kurser på 3. semester af datalogi- og softwareuddannelserne i år havde en beståelsesprocent på omkring 32. Sagt med andre ord: To tredjedele af en årgang bestod ikke – og årgangene er nu på over 100 studerende. Jeg var oprigtigt ked af dette på kursusholderens vegne; jeg kender ham og ved at han er en dedikeret og både omhyggelig og samvittighedsfuld underviser med stor erfaring med netop dette kursus. Og kurset har da også kun fået positiv kritik fra de studerende, mens det blev afholdt. Samtidig er beståelsesprocenten så lav, at man ikke kan forklare den med at der var tale om en meget svag årgang; der er tale om et kursus på andet år, og det store frafald hører første studieår til. Da vi talte om det triste eksamensresultat i dag, havde vi da heller ikke noget godt bud på en forklaring.

Men én ting ved vi: at kurset er et af første “hårde fag” på de datalogiske uddannelser. For år tilbage var det mit kursus Syntaks og semantik, der var det første “hårde fag” som de studerende (de af dem, der ikke allerede havde studeret matematik) mødte, og dengang var det dét kursus, der fik mange knubs med på vejen. Der blev talt meget om mit kursus på en bekymret måde. Nu er det så andre, der skal døje med dette.

Jeg får en fornemmelse af at nogle “hårde fag” og her specielt det første ender med at blive det, Finn Verner Jensen engang kaldte for skærsilden, nemlig en nødvendig passage inden man kan blive lukket ind i himmeriget. Det er ikke sjovt at skulle være kustode i skærsilden. Og hvad der er lige så slemt: de studerende ender af forståelige årsager med at fokusere på at slippe helskindet igennem skærsilden mere end på at tilegne sig det vigtige stof til glæde for deres ophold i himmeriget.

Fra mit arbejde i studienævnet for datalogi ved jeg at der er bestemte “skærsilde”, der er årsager til særligt mange dispensationsansøgninger. Men mange andre, ja, sikkert alle uddannelser har tilsvarende kurser, der fungerer på denne måde. Vi er nødt til at være meget bevidste om hvor der er “skærsilde” i vores uddannelser.