Kategorier
Levende billeder Sprog

Nils Malmros

malmros

Nils Malmros er en af de største danske filminstruktører inden for de seneste 40 år, og i denne uge gav han et foredrag i Nørresundby.  Det var et spændende foredrag, og Malmros’ baggrund som læge blev tydelig, når han talte om især psykisk sygdom, et tema i flere af hans film, og senest i Sorg og glæde, der er en film, jeg holder meget af. Sidste halvdel af foredrag handlede om netop denne film. Der var heldigvis også tid til at stille spørgsmål bagefter, og jeg fik da spurgt Nils Malmros om nogle ting, jeg længe gerne havde villet spørge ham om.

Især ville jeg gerne vide, hvad Nils Malmros synes om tv-serier som filmisk udtryk. Nogle hævder i dag at tv-serier er et mere interessant udtryk end spillefilmen, fordi tv-seriens format gør det muligt at udfolde lange fortællinger med mange lag.  Heri var Malmros helt enig, og han røbede at han for tiden så Six Feet Under – med norske undertekster! Og han ville ikke afvise, at han selv kunne få lyst til at lave en tv-serie. Det håber jeg og mange andre at han vil gøre alvor af.

Også Malmros’ status som den vigtigste danske filminstruktør uden for København spurgte jeg til. Min sædvanlige undren over at de fleste steder i Danmark fremstod som københavnske sprogenklaver på film nævnte jeg – og at Malmros’ værk var en vigtig undtagelse herfra. Og ja, det var vigtigt for ham at personerne i filmen talte et autentisk sprog. Som han sagde, ville det ikke virke, hvis børnene i en film om Aarhus talte københavnsk.