Kategorier
Blog Det er din egen skyld

Beretningen om de rige fattige

klasser

I denne uge blev der præsenteret en undersøgelse, der viser at hver femte på kontanthjælp får over 200.000 kr. Ritzau skriver ifølge Politiken:

Mens antallet af personer, der lever af kontanthjælp, har været konstant stigende siden 2008, viser nye tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, at hver femte på kontanthjælp får mere, end hvad der svarer til en lønindkomst på 200.000 kroner årlig.

Alene i 2012 drejede det sig om 31.500 personer, når ministeriet medregner ekstra ydelser som eksempelvis børnefamilieydelse, børnetilskud, boligstøtte, friplads i daginstitutioner samt økonomisk hjælp i særlige tilfælde.

Når tallene formidles på denne måde, skaber de et billede af at man kan opnå samme økonomiske grundlag som en fuldtidsarbejdende uden at arbejde. Arbejdsmarkedsordfører Hans Andersen fra Danmarks populæreste parti udtaler da også at

»Det er hverken rimeligt eller acceptabelt, at så mange får så meget. Det er et åbenlyst problem, vi som politikere må tage fat på«

Jeg kan imidlertid ikke lade være med at bemærke, at man som fuldtidsarbejdende med en løn på 200.000 om året faktisk også normalt ville være berettiget til de fleste af de ydelser, som er nævnt. Og som Danmarks Statistiks data over indkomstfordelingen i Danmark viser, er det kun få fuldtidsarbejdende der har en så lav løn.

Med til billedet hører også at en del af de mennesker, der modtager kontanthjælp i dag, er mennesker der tidligere ville have været berettiget til en social pension – dvs. ofte mennesker med store helbredsproblemer. I Nordjylland er antallet af personer, der har fået tilkendt pension faldet med 38 procent. En del af de mennesker, der havner på kontanthjælp af denne årsag, vil meget vel kunne tænkes ikke nogen sinde at kunne komme i arbejde.