Kategorier
Blog Det er samfundets skyld Teknologi

En net sag

nets

Nu er Nets blevet solgt til et konsortium, der består af de to amerikanske kapitalfonde Advent og Bain sammen med ATP. ATP har 5,5 procent af aktierne. Advent og Bain har hver omkring 47 procent.

Det der gør mig mest bekymret er ikke salget af Dankort-systemet men at Nets også tager sig af NemID, der er blevet en væsentlig del af den digitale infrastruktur i Danmark. Digitaliseringsstyrelsen har et mål om at kommunikation med offentlige myndigheder skal ske digitalt, og dette vil i høj grad indebære brug af NemID.

Nu er mange af oplysningerne bag NemID på private hænder. Det var NemID også før – så hvad er dog problemet? Det var imidlertid også et problem før salget af Nets, og det har altid undret mig at danske banker kunne udstede NemID-certifikater, når vi ved hvor ustabile pengeinstitutter kan være. Og dette problem er ikke blevet mindre nu.

ATP fremstår i medierne som en slags garant for at der stadig er dansk indflydelse på Nets. Til DR udtaler ATPs direktør Carsten Stendevad:

Udover at have sikret sig vetoret til udlevering og ændring af personfølsomme oplysninger oplyser han til DR Nyheder, at der kun vil være europæiske statsborgere i Nets bestyrelse.

– Salget af Nets kommer ikke til at ændre på dansk lovgivning. Alt hvad der bliver udleveret af personfølsomme oplysninger vil stadig komme til at foregå i overensstemmelse med den danske lovgivning, siger Carsten Stendevad.

Jeg havde heller ikke forestillet mig at salget ville ændre på dansk lovgivning; det er trods alt kun Folketinget og EU, der vil kunne gøre det. Det, der er det helt store problem, er det samme som problemet med salget af DONG til Goldman-Sachs, ja i dette tilfælde er det egentlig større.  En væsentlig del af den digitale infrastruktur  kommer på hænderne af udenlandske kapitalfonde, med alt hvad det indebærer. Erfaringerne med privatisering af offentlige og kvasioffentlige virksomheder viser at de pågældende virksomheder kan komme til at føre en højst omskiftelig skæbne. Her tæller det også at NemID  ikke er en perfekt løsning, så langt fra, og det vil ikke blive nemmere at forbedre den med de nuværende ejerforhold – det er uklart for mig, hvor interesseret kapitalfondene er i Nets som andet end et investeringsobjekt . Denne bekymring ville jeg også have, hvis NemID var en perfekt løsning på nuværende løsning – hvor er garantien for at NemID i så fald ville blive videreudviklet?

Det er nok ikke overraskende, at min holdning er at den digitale infrastruktur i vore dage er lige så vigtig som den fysiske – elnettet, vandforsyningen, vejene,  jernbanerne osv. – og ligesom denne burde være i offentligt eje og under demokratisk kontrol i stedet for at være gjort til et ustabilt investeringsobjekt.