Kategorier
Blog Undervisning

6-fikseret?

adgang

Københavns Universitet har planer om at kræve at man skal have mindst 6 i gennemsnit af sine eksamenskarakterer fra den adgangsgivende ungdomsuddannelse for at kunne studere der. Der er en del debat om denne idé.

Nogle uddannelsesforskere er skeptiske, og professor i uddannelsesstatistik Peter Allerup udtaler:

»Nogle af de virkelige genier bekymrer sig ikke det store om karakterer, for der ingen sammenhæng mellem at være en nørd og have et godt snit. Og det her risikerer at holde dem uden for deres yndlingsfag til skade for os alle sammen,« siger Peter Allerup og minder om, at hverken Newton eller Einstein ville være kommet særligt langt, hvis de var stødt ind i de adgangskrav, som dukker op flere steder både på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Det, jeg ikke kan se hverken hos kritikerne eller hos Københavns Universitet, er nogle konkrete begrundelser ud fra data. Hvad er det, der er begrundelsen bag at kræve netop 6,0 i gennemsnit? Hvorfor ikke 5,9 eller 6,1 ? Og hvor mange virkelige genier er egentlig blevet endegyldigt udelukket fra at tage en videregående uddannelse?

Ved Studienævn for datalogi på mit universitet er der blevet iværksat en undersøgelse af frafald på datalogi- og softwareuddannelserne, og her viser de statistiske tests at der er en signifikant forskel mellem matematikkaraktererne hos de studerende, der falder fra i løbet af de første to semestre og hos de studerende, der ikke falder fra.

Det ville kvalificere hele denne diskussion om adgangskrav, adgangsgrundlag og adgangsbegrænsning (og den dukker også op når talen falder på gymnasiet og på erhvervsuddannelserne), hvis alle argumenterne for og imod kunne have et kvantitativt grundlag i form af statistiske undersøgelser.  Data findes allerede i rigt mål, og det samme gælder de statistiske værktøjer.

 

(Visited 42 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar