dunbar

Jeg kender nogle mennesker, der lader til at kende ufatteligt mange mennesker. Et andet sted i Jylland bor en dame (lad os her kalde hende O) og et sted i Tyskland sidder der en mand (lad os her kalde ham R) som hver især kender så mange, at jeg vil gætte på at reaktionerne fra nogle mennesker, hvis O eller R en dag bliver set sammen med paven, vil være en undren over hvem den ældre mand dog er, der er sammen med O hhvs. R. Jeg ved ikke om O og R kender hinanden, men det skulle ikke undre mig.

Selv lægger jeg mærke til at det stort set altid er de samme mennesker, der kommenterer det jeg skriver på sociale medier (og her især Facebook). Og når min hustru og jeg har holdt en fest for familie og venner, har vi et meget godt billede af hvem vi gerne vil invitere. Det er ikke kun lokaleforholdene og vores økonomi, der gør at vi ikke inviterer 200 mennesker.

Hvor mange mennesker kan man have et nært forhold til, dvs. have et nærmere kendskab til? Den britiske antropolog Robin Dunbar konkluderede i 1992 at tallet er omkring 150. Dunbar talte ikke om “nært forhold”, men om gruppestørrelsen hos mennesker og der nærmest beslægtede arter blandt primaterne, nemlig menneskeaberne. Sin konklusion baserede han på studier af den del af hjernen, der hedder neocortex, og som findes hos både mennesker og menneskeaber. Det er neocortex, der håndterer kendskabet til andre individer, og fordi neocortex har et endeligt og begrænset antal neuroner, er der en grænse for hvor mange individer man kan have et nært forhold til. Så store samfund er i virkelighed sammensat af mindre samfund, hvor hver enkelt kender mennesker fra andre samfund.

Der er en interessant artikel om Robin Dunbar og hans arbejde hos Business Week. Her opdager man at Dunbars tal skal forstås i flertalsformen: han konkluderer at der er flere tal. Et menneske har mellem tre og fem helt nære venner, mellem 12 og 15 venner, hvis død vil berøre én alvorligt – og så er der “alle de andre”. Og ifølge Dunbar (der er et interview med ham i The Guardian om dette) vil disse tal være konstanter – end ikke de sociale medier kan give os flere nære forhold end omkring 150.