2014-04-09 08.40.34

I dag var det igen Undervisningens dag på Aalborg Universitet. Først var der et interessant inviteret foredrag med den amerikanske uddannelsesforsker L. Dee Fink om glæden og ansvaret forbundet med at undervise godt. En af hans pointer var at man skal følge med i den faglitteratur, der er om universitetsundervisning. I de eneste par årtier er der sket kraftig vækst inden for dette område, og så godt som hvert år kommer der en interessant bog om universitetsundervisning. En anden pointe, L. Dee Fink havde, var at vi som universitetsansatte akademikere skal være fagpersoner men også være professionelle undervisere. Netop dette kom nok ikke så meget bag på os. Mange af os, der kom, var dem, der plejer at komme, og der var blandt os mange, der anerkender at det er vigtigt at tænke seriøst om og reflektere over undervisning og læring.

Selv holdt jeg sammen med Dorina Gnaur fra Institut for læring og filosofi en workshop om brug af video i kursusundervisning baseret på vores erfaringer med dette. Dorina og jeg har en artikel på bedding om mine tiltag, og det var bl.a. dens resultater og refleksioner vi tog udgangspunkt i. Det var en velbesøgt workshop med mere end 50 tilmeldte, og vi fik nogle gode diskussioner af hele flipped classroom-ideen.

Til frokost endte jeg med at sidde og snakke med L. Dee Fink og Daniel Lukes, der er en svensk mediciner ansat på Universitetshospitalet. Vi fik talt en masse om undervisning på medicinstudiet – faktisk er det herfra, ideen om problembaseret læring (men ikke projektarbejde) stammer – og om holdbaseret undervisning, der faktisk er meget tæt på det gruppearbejde, vi kender til. L. Dee Fink var positivt overrasket over at vi i skemaet afsætter tid til projektarbejde og var lige som jeg betænkelig ved miniprojekter i kurser, der mest blot ender med at hakke de studerendes arbejdstid i stykker. Til sidst kom vi ved en af underlige drejninger en samtale kan tage, til at snakke om alle de mange skydevåben der er i USA og om hvor løst de sidder i amerikanernes lommer. Her var vi alle helt enige om problemets alvor og omfang – det er bestemt ikke alle amerikanere, der er glade for den manglende regulering af håndvåben i USA.

Dagen sluttede med en workshop om gruppedannelse, der umiddelbart virker som et af de mindre emner inden for universitetspædagogik. Men vi er mange, der er bekymrede over et af biprodukterne af gruppedannelsen, nemlig restgrupperne, der består af de studerende, ingen andre vil være sammen med. Ofte har man kun set én restgruppe på et hold, men i de senere år ser man dette triste fænomen i større omfang. Restgrupperne er triste for de studerende at være i og lige så nedslående at være vejleder for. Hvad man skal gøre ved restgrupperne ud over det, vi allerede gør (og der er nu 40 års erfaring med gruppeorganiseret projektarbejde på AAU og et par år mere end dét ovre på RUC), vidste ingen af os.