empathie

Den australske forfatter Roman Krznaric har skrevet en bog om empati; den hedder Empathy: A Handbook for Revolution. I The Guardian er der et langt og interessant interview med ham om denne bog og om hvad forældrerollen har lært ham om empati. Roman Krznaric er selv præget af at have mistet sin mor som 10-årig og af at have haft en far, som han længe opfattede som fjern og ude af stand til at tale om følelser. Som voksen har han selv skullet genopfinde faderrollen.

Roman Krznaric kom først sent i livet til at forstå sin far og om det, der formede ham – nemlig de svære år efter 2. verdenskrig. Det, han opdagede, var at han for første gang mødte sin far og forstod hvorfor han havde truffet de valg, han havde. Det gik op for ham hvor underligt det er, at man kan være sammen med mennesker gennem mange år og alligevel vide så lidt om hvad der foregår i deres hoveder.

Krznaric har seks bud på hvad der karakteriserer de mest empatiske mennesker, og i et RSA-foredrag beskriver han disse karaktertræk.

Det, jeg hæfter mig ved her, er at mennesker med særlig høj grad af empati også kan leve sig ind i følelseslivet hos dem, der er forskellige fra dem selv, herunder magthaverne. Dette er nok det største og det sværeste bud; det minder mig om to berømte citater. Det ene er fra Sun Tzus Krigskunsten fra 320 f.v.t.

Derfor siger man: Hvis du kender fjenden og ( dig selv ) skal du ikke frygte hundrede slag. Hvis du kender dig selv, men ikke fjenden, vil du lide et nederlag for hver sejr. Hvis du hverken kender dig selv eller fjenden, vil du tabe alle dine slag.

Det andet lige så velkendte citat er fra Matthæus-evangeliet:

I har hørt, at der er sagt: “Du skal elske din næste og hade din fjende.” Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!

I virkeligheden er der tale hos Krznaric om en mellemvej. En empatisk tilgang har hverken til sinde at besejre fjenden eller om at elske sin fjende, men om at være i Den Andens sko og at forstå Den Andens følelser og perspektiver. Først når jeg kan leve mig ind i hvordan det er at være en af de spekulanter, der har været med til at skabe den økonomiske krise i jagten på hurtige gevinster, kan jeg forstå den tankegang, der ligger bag, og finde frem og begrunde en anden vej. Jeg elsker ikke spekulantens handlinger; jeg indser hvorfor nogen kan handle på denne måde.

Her kan jeg ikke lade være med at tænke på Jacob Holdt, der gennem mange år er blevet ven med et væld af meget forskellige mennesker, herunder både medlemmer af USAs borgerrettighedsbevægelse og medlemmer af Ku Klux Klan. Fordi Jacob ikke som udgangspunkt fordømte racisterne, men ville forstå hvad der foregår i deres hoveder og hvilke mennesker, de er, kom han langt tættere på dem og langt tættere på at afvæbne deres racisme.

(Visited 395 times, 1 visits today)