fremdrift

I dag diskuterede vi i studienævnet, hvor jeg er medlem, den berømte/berygtede studiefremdriftsreform, der som sit mest kendte punkt har at alle studerende skal være tilmeldt 30 ECTS aktiviteter hvert semester . Der har allerede været en del protester fra studenterside over denne ændring. Også vi, der underviser og administrerer, er skeptiske over for reformen. To af de mange interessante konsekvenser, den vil have, er disse:

  • Der skal afholdes eksamen i alle fag på hvert semester, og det skal gøres to gange hvert semester (der skal jo også være syge- og omeksamen).
  • Alle studerende skal, når de søger om optagelse, gøre rede for om de allerede har gennemført aktiviteter på andre videregående uddannelser. Hvis de har det, skal universitetet afgøre om disse aktiviteter kan meritoverføres. På Aalborg Universitet optager vi hvert år omkring 5000 studerende på bachelorniveau; hvis 20 procent af alle studerende har sådanne allerede gennemførte aktiviteter, skal vi meritbehandle 1000 studerende.

Det er ikke klart for mig, om de embedsmænd, der har formuleret studiefremdriftsreformens konkrete udformning, har overvejet hvor mange resurser dette vil beslaglægge. En konkret konsekvens vil være at der to gange i hvert semester bliver afbrydelser af undervisningen, når der skal holdes eksamen. En anden konkret konsekvens bliver en hektisk aktivitet på universiteterne i august, når der skal behandles ansøgninger om startmerit. Om de danske universiteter vil få flere midler til rådighed, ved jeg ikke – men jeg tvivler. Det ironiske er at studiefremdriftsreformen netop har som sit primære formål at effektivisere uddannelserne.

 

(Visited 64 times, 1 visits today)