En ny rektor

2014-05-09 13.59.49 2014-05-09 15.11.46 2014-05-09 15.02.24 2014-05-09 15.15.07

I dag var der velkomstreception for Per Michael Johansen, der den 1. maj blev ny rektor for Aalborg Universitet. Fremmødet var stort – efter sigende meget større end ved afskedsreceptionen for den afgående rektor. Det var i sagens natur svært at læse noget konkret ud af den nye rektors korte velkomsttale. Jeg har hørt mange give udtryk for et begrundet håb om at Per Michael Johansen bliver en god rektor; det ser jeg også frem til og håber på. Dagens talere bød ham velkommen hjem, og Per Michael Johansen er da også som den første rektor på Aalborg Universitet selv kandidat herfra.

De sidste år har været mindre behagelige for AAU, og det seneste års økonomiske situation har været en kilde til megen bekymring for både videnskabeligt og teknisk-administrativt personale og studerende. Nogle kunne ikke være med til receptionen i dag, nemlig dem der inden for de seneste måneder er blevet fyret. Det er trist at AAUs velbefindende i så høj grad skal stå og falde med hvem der er ansat som leder, men sådan er vilkårene blevet, siden universitetsdemokratiet forsvandt i 2003.

Nedskæringer og livskvalitet

nedskæringer

Mange regeringer i Europa gennemfører i disse år sociale nedskæringer. Det typiske argument for at skære er at nedskæringerne på det sociale område er både nødvendige og gavnlige. Nedskæringerne påvirker ikke livskvaliteten negativt, siges det. En kortere dagpengeperiode og lavere kontanthjælp vil få de indbildt arbejdsløse til at give op og omsider tage et arbejde. Øget brugerbetaling i sundhedsvæsenet vil forhindre misbrug af ydelser og skabe højere kvalitet og dermed bedre folkesundhed. Lavere sociale udgifter vil give flere penge til det private erhvervsliv; det skaber øget velstand og dermed øget livskvalitet for alle, når pengene siver ned gennem økonomien (for det gør de jo).

Forskerne David Stuckler fra Oxford og Sanjay Basu fra Oxford dokumenterer ved grundig brug af statistik en noget anden historie i deres bog The Body Economic. Deres analyser påviser at sociale nedskæringer går ud over folkesundhed og livskvalitet, målt som forventet levetid, selvmordsfrekvens mv.

Deres eksempler er sigende. I perioden fra januar til maj 2011 blev antallet af HIV-infektioner i Grækenland øget med 52%, da regeringen skar et program om rene kanyler til narkomaner væk.

The Body Economic har også et websted, http://thebodyeconomic.com/, der giver eksempler på Stuckler og Basus analyser. Figuren ovenfor mere er hentet herfra; den mere end antyder en korrelation mellem middellevetid og sociale udgifter pr. borger i Europa og Nordamerika.