Kategorier
Det er samfundets skyld

Nedskæringer og livskvalitet

nedskæringer

Mange regeringer i Europa gennemfører i disse år sociale nedskæringer. Det typiske argument for at skære er at nedskæringerne på det sociale område er både nødvendige og gavnlige. Nedskæringerne påvirker ikke livskvaliteten negativt, siges det. En kortere dagpengeperiode og lavere kontanthjælp vil få de indbildt arbejdsløse til at give op og omsider tage et arbejde. Øget brugerbetaling i sundhedsvæsenet vil forhindre misbrug af ydelser og skabe højere kvalitet og dermed bedre folkesundhed. Lavere sociale udgifter vil give flere penge til det private erhvervsliv; det skaber øget velstand og dermed øget livskvalitet for alle, når pengene siver ned gennem økonomien (for det gør de jo).

Forskerne David Stuckler fra Oxford og Sanjay Basu fra Oxford dokumenterer ved grundig brug af statistik en noget anden historie i deres bog The Body Economic. Deres analyser påviser at sociale nedskæringer går ud over folkesundhed og livskvalitet, målt som forventet levetid, selvmordsfrekvens mv.

Deres eksempler er sigende. I perioden fra januar til maj 2011 blev antallet af HIV-infektioner i Grækenland øget med 52%, da regeringen skar et program om rene kanyler til narkomaner væk.

The Body Economic har også et websted, http://thebodyeconomic.com/, der giver eksempler på Stuckler og Basus analyser. Figuren ovenfor mere er hentet herfra; den mere end antyder en korrelation mellem middellevetid og sociale udgifter pr. borger i Europa og Nordamerika.

 

(Visited 82 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

En kommentar til “Nedskæringer og livskvalitet”

[…] Dette er seneste eksempel på det, man på engelsk kalder austerity measures, og disse tiltag bliver ofte fremført som værende nødvendige. Men historien kender ikke nogen eksempler på at en alvorlig økonomisk depression har reddet et lands økonomi – tværtimod. Det er rigtigt at (nogle af) de rige kan gå styrket ud af en krise, men for den almindelige befolkning ser det ganske anderledes ud. I 2014 skrev jeg om bogen The Body Economic, der gennem statistiske analyser kritiserer hele grundl… […]

Skriv et svar