2014-06-03 16.27.41-2 2014-06-03 16.31.44
2014-06-03 11.07.02 2014-06-03 16.32.50 2014-06-03 12.07.43-2

Jeg blev tidligere i foråret inviteret til Linköping for at fortælle om Aalborg Universitets pædagogiske model med problemorienteret projektarbejde. I dag skulle jeg så af sted. Rejsen til Linköping var af en lidt underlig rute – først med fly klokken 6.25 til København, så vente en time i Københavns lufthavn og derefter med tog. Togstrejken i Sverige gjaldt heldigvis ikke for SJ-togene.

Lidt over klokken 12 var jeg fremme, og efter en god frokost var det tid til at holde mit oplæg for en lille forsamling af undervisere fra datalogi, matematik, fysik og ingeniørfagene. Jeg fik lov til at holde mit oplæg på svensk, og det var en god fornemmelse. Det er så underligt at snakke engelsk, når man besøger et andet nordisk land (med Finland som mulig undtagelse).

Spørgelysten var stor, og jeg opdagede endnu engang at meget af det, vi tager for givet på Aalborg Universitet, forekommer underligt, når man fortæller om det i andre akademiske miljøer. Kan man overhovedet fordybe sig i et emne, når der er projektarbejde? Hvad sker der, hvis der er én studerende i en projektgruppe, der ikke består? Hvordan kan man overholdet holde styr på hvad der bliver sagt til projekteksamen? Hvem bestemmer hvilke studerende der skal være med i en gruppe? Hvorfor skal der være projektarbejde på alle semestre? Osv. osv.

Det overbeviste mig endnu engang om at hvor vigtigt det er at vi får sat ord på de pædagogiske traditioner, vi har udviklet må mit  universitet.

(Der blev også tid til at sige noget helt uforberedt om flipped classroom, men det er en helt anden snak.)

Bagefter viste Simin Nadjm-Tehrani, der er professor i datalogi (hun er i øvrigt selv uddannet i Linköping), mig rundt i de store universitetsbygninger. Også Linköping bruger en form for projektarbejde og en form for problembasering, men det hele kompliceres af at det ikke er alle uddannelser, som samlæses, der gør det – det er kun nogle af uddannelserne der bruger en form for problembasering, og det kun i uddannelsernes første tre år. Der er grupperum på universitetet, men dem skal de studerende deles om og de mødes kun to gange ugentligt gennem hele semesteret.

I morgen kl. 6.10 flyver jeg herfra igen, og i morgen formiddag er jeg tilbage i Aalborgs lufthavn (der ligger i Nørresundby).