kimungyong

Kim Ung-Yong er fra Sydkorea og er født i marts 1962, dvs. knap to år ældre end mig. Ved et tilfælde faldt jeg over en artikel om ham, og da huskede jeg hvordan jeg første gang læste om ham, nemlig i Guiness’ rekordbog. Her var der en beretning om hvordan han i sin tid deltog i et tv-program i Japan. Det interessante i denne sammenhæng var at han på dét tidspunkt var 7 år gammel.  Kim Ung-Yong talte flere sprog flydende og viste at han kunne løse differentialligninger (lineære homogene af slagsen, ser det ud til). Få år senere kom han til USA og fik en kandidatgrad og en PhD i fysik. I 10 år arbejdede han for NASA.

Til sidst, som 18-årig, vendte Kim tilbage til Sydkorea for at studere. Han var faktisk nødt til at starte forfra, for han havde ikke noget eksamensbevis fra en skole i sit hjemland. En del mennesker i medierne udråbte Kim Ung-Yong til en fiasko, da han begyndte at studere til anlægsingeniør og fik et upåagtet job i et upåagtet firma. Han levede ikke op til “idealerne”, syntes de. Men det han tilsyneladende mest af alt havde længtes efter var at have venner på sin egen alder og at få et godt liv.

I dag er Kim Ung-Yong blevet universitetslærer – han havde længe drømt om at komme til at undervise.

Kim claims that people invest too much meaning in IQ. “Some think people with high a IQ can be omnipotent, but that’s not true. Look at me, I don’t have musical talent, nor am I excelling in sports,” he said.

Just like the world records for athletes, having a high IQ is just another element of human talent. “If there is a long spectrum of categories with many different talents, I would only be a part of the spectrum. I’m just good in concentrating on one thing, and there are many others who have different talents,” he explained.

Dette citat lader vi lige stå lidt som en modvægt til både anti-intellektualisme og hovedløs dyrkelse af en bestemt forestilling om en elite.