flag

Det “schweiziske flag” i 2 og flere dimensioner (fra Martin Raussens doktorafhandling).

I dag forsvarede Martin Raussen sin doktorafhandling i matematik her på Aalborg Universitet. Jeg har kendt Martin i mange år og har lidt på afstand prøvet at følge med i hvordan han sammen med bl.a. Lisbeth Fajstrup, der også er fra Institut for matematiske flag – undskyld, Institut for matematiske fag –og udenbys kolleger været motiveret af bestemte problemer inden for parallel programmering med gensidig udelukkelse til at udvikle et nyt område af algebraisk topologi, hvor man betragter homotopier mellem (klasser af) orienterede stier i planer. Stier svarer til “spor” i en programudførelse, og dimensionerne af det rum man betragter, svarer til antallet af parallelle komponenter. Orienteringen kommer ind i billedet på grund af den temporale ordning af programskridt.

Hvis man tror, at det kun er “diskret matematik” (som vel ofte mest forstås som al den matematik, der ikke er “kontinuert matematik”) som har forbindelser til datalogi, tager man fejl. Martin hævder selv at hans resultater ikke er særligt dybe, men her er det vist hans beskedenhed, der sætter ind.

Jeg fik dog ikke hele forsvaret med, for jeg var kommet af sted til NOVI uden mit adgangskort – døren lukker kl. 16, og jeg ville nødig smækkes ude. Dog har jeg en særdeles velbegrundet formodning om at Martin får sin doktorgrad og tør derfor godt ønske ham tillykke!