Kategorier
Det er din egen skyld Menneskerettighederne

Nogle store forskydninger

20140728-065819-25099244.jpg

Berlingske bringer i dag en kronik af tidligere integrationsminister Inger Støjberg – og historien fylder endda hele forsiden. Med afsæt i den i vore dage velkendte pseudo-tolerante tradition hedder kronikken Glædelig Eid til alle muslimer.  Helt umærkeligt skifter kronikken fokus fra en tilsyneladende lykønskning med Eid til at tale om en bestemt moské i Aarhus, der er samlingssted for muslimske fundamentalister. Kernen i Støjbergs kronik finder man i dens konklusion:

Men mit svar er også, at det ikke er nødvendigt at stille samme krav til alle, for i hovedreglen er det sådan, at der er stor forskel på evnen og viljen til integration, alt efter om det er en kristen amerikaner eller svensker og en muslimsk somalier eller pakistaner, der kommer hertil.

Jeg mener derfor, at det er afgørende, at vi stiller meget tydelige krav til alle for at presse indvandrere ud på arbejdsmarkedet. Det var bl.a. derfor, at vi i den borgerlige regerings tid indførte starthjælp, 225-timers reglen og kontanthjælpsloftet. Alt sammen noget, der fik flere indvandrere i arbejde.

Derfor mener jeg, at vi i fremtiden i højere grad bør gøre det nemmere for dem, der traditionelt kan og vil integrere sig, at komme til Danmark, mens det skal gøres vanskeligere for dem, der ikke har evnen og viljen.

Dette synspunkt er ikke en enlig svale; det kommer fra en toneangivende politiker i Danmarks mest populære parti.  Og et andet meget populært parti, Dansk Folkeparti, har indledt en praksis med at stemme imod love om tildeling af statsborgerskab med den begrundelse at

Det giver nogle store demografiske forskydninger, som gør, at man er på vej til at udskifte den danske befolkning, og det er bekymrende, at der i Danmark er opstået regulære parallelsamfund, hvor fundamentalistisk islam og sharia sætter dagsordenen.

Det er blevet strategisk at lægge afstand til Dansk Folkepartis holdninger samtidig med at man reelt selv erklærer sig enig i dem. Formodentlig er det derfor, Inger Støjberg sovser sit budskab ind i pseudotolerance og snak om frihedsrettigheder. Det er imidlertid tydeligt at vi er nået dertil, at Støjberg og andre danske politikere tænker på statsborgerskab ikke som en menneskeret, men som et privilegium. Menneskerettigheder er umistelige og universelle, mens privilegier kan tildeles nogle individer og nægtes andre. Dette er endnu et skred væk fra tanken om menneskerettigheder.

Betyder dette, at statsborgerskab er en menneskerettighed, at alle har ret til at blive statsborgere i et land uden videre? Nej, selvfølgelig ikke; det betyder at adgangen må ikke besværliggøres og at der ikke må diskrimineres. Verdenserklæringen om menneskerettigheder siger:

Artikel 15.
  1. Enhver har ret til en nationalitet.
  2. Ingen må vilkårligt berøves sin nationalitet eller nægtes ret til at skifte nationalitet.

Dansk Folkeparti fokuserer i sin begrundelse for at stemme mod tildeling af statsborgerskab især på Irak og Afghanistan; næsten alle herboende statsborgere fra disse lande er flygtninge. Men igen udtaler menneskerettighederne sig om dette tilfælde. FNs konvention om flygtninges retsstilling siger i artikel 34 at

De kontraherende stater skal såvidt muligt lette flygtninges optagelse i samfundet og naturalisation. De skal navnlig på enhver måde bestræbe sig for at fremskynde behandlingen af naturalisationssager og nedsætte afgifterne for og omkostningerne ved denne behandling til det mindst mulige.

Fra 1978 til 1985 var Poul Hartling, tidligere statsminister og formand for Venstre, FNs flygtningehøjkommissær. Her er der unægtelig tale om store forskydninger. I vore dage bliver det igen tydeligt, at Danmarks mest populære parti lægger op til endnu et tæt samarbejde med Danmarks andet populære parti, at man satser på at gøre det kommende folketingsvalg til endnu et “indvandrervalg” som det var tilfældet i 2001 og at man stadig ser menneskerettighederne som et problem (i det omfang man efterhånden er opmærksom på dem mere).

Kan der være andre grunde til at denne kronik dukker op netop nu? Jeg ved det ikke, men jeg ved at Berlingskes debatredaktør er Jesper Beinov, der indtil 2012 var gift med Inger Støjberg.

(Visited 144 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar