Kategorier
Miljøet

Et hul i Jorden

krater
Et af de enorme jordfaldshuller på Yamal-halvøen. Foto: Yamalo-Nenets Autonome Okrug.

Der er en ildevarslende feedback-løkke i gang.

Et interview med Jason Box fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) handler om hvordan dele af havbunden ved Arktis smelter som følge af varmere havstrømme end tidligere. Smeltningsprocessen frigiver metangas. Metanen absorberes ikke af havvandet, men når ud i atmosfæren. Metan er en langt mere potent drivhusgas end CO2, så hermed øges den globale opvarmning og dermed optøningen af Arktis.

Men denne observation står ikke alene. De store kratere, der er blevet opdaget på Yama-halvøen i Sibirien (sydøst for Novaja Semlja), ser ifølge Nature ud til at være jordfaldshuller forårsaget af en delvis optøning af permafrostlaget som følge af en usædvanligt varm sommer i området. Også permafrostlaget binder metan, som så frigives, og det medvirker selvfølgelig også til at Arktis tør.

Hvad venter vi egentlig på?