Kategorier
Det er din egen skyld Sindet

Hjælp til at klare sig uden selvhjælp

fff2eqowudajsz_3
Foto: Information.

Information bringer et interview med Svend Brinkmann fra Aalborg Universitet i anledning af hans nye bog Stå fast – et opgør med tidens udviklingstvang. Et nøglecitat i interviewet er dette:

»De fleste svar ligger uden for dig selv, i den verden, vi er en del af. Jeg mener faktisk, at al den her mærken efter har taget ekstremt meget overhånd, og at vi nu træffer beslutninger primært ved at mærke efter, hvor vi også burde konsultere vores fornuft.«

– Skal vi så glemme os selv lidt mere?

»Ja, det ville være sundt. Og så interessere os for de væsentlige ting, der findes; andre mennesker, kulturen, naturen.«

En grundtanke i stoicismen er, at opfyldelsen af pligter er noget af det fineste, man kan foretage sig. Og fokus på vores moralske forpligtelser over for andre mennesker tjener som et godt alternativ til den indadskuende selvopdagelse, mener Svend Brinkmann.

Der er masser af veje til manglende selvindsigt, og det er tydeligt at vore dages forbrugersamfund er en mester i at foreslå sådanne veje. Lige så tydeligt er det, at der er opstået en selvhjælpsindustri. Begge disse observationer hos Brinkmann er rigtig skarpe; det, der har bekymret mig ved introspektive tankegange har da også netop været truslen fra individualismen, nemlig selvoptagethed og det at man reducerer alle problemer til rent personlige problemer, som hver enkelt skal løse ved at “tage sig sammen”. Jeg er også bekymret ved ideen om at vende tilbage til fortiden hele tiden. Nogle gange tror jeg nemlig, der ikke er mere nyt eller interessant at sige. Med en måske lidt plat metafor: Hvis man hele tiden graver have, får man aldrig jordbær.

Jeg har tidligere skrevet om to tilgange til introspektion, der har interesseret mig. Den ene er stoicismen, den anden er meditation. Begge disse tilgange tiltaler mig, og jeg er efterhånden overbevist om at de ikke er så fjernt fra hinanden og vel i virkeligheden kan supplere hinanden. Det, buddhistiske tilgange til meditation kan give os, er en metode til at kunne se sig selv. Det, stoicismen til gengæld kan give os, er en etik for samværet med andre og for hvornår man skal holde op med at “grave”.