boeger

Henriette Tolstrup Holmegaard., der er adjunkt på Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet har været med til at lave en undersøgelse, der viser  at det er meget få, der springer fra en humanistisk eller samfundsvidenskabelig uddannelse og over på  en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Kun 4% forlader humaniora og havner i et tek-nat-fag; for samfundsvidenskab er det 7%, Til gengæld er det 36% af dem, der skifter fra tek-nat. der søger ind på humaniora eller samfundsvidenskab.

Det er en interessant konklusion, der sår tvivl om regeringens dimensioneringsplaner for universitetsuddannelserne som en mulighed for at styre de kommende studerendes valg.

Kun 4 % af de studerende, der forlod en humanistisk, og syv procent af dem, der forlod en samfundsvidenskabelig universitetsuddannelse i perioden 2000-2004, søgte efterfølgende ind på en teknat-uddannelse.

Der hører dog også noget andet med: Der er sket en så stor fragmentering af de gymnasiale uddannelser, så det simpelthen ikke er muligt at skifte mellem meget forskellige hovedområder. Især er det svært at skifte til naturvidenskabelige fag; mange naturvidenskabelige fag har krav om engelsk B-niveau, mens der ikke er tilsvarende krav om matematik på B-niveau (endsige A-niveau) på humaniora.

Sådan har det ikke altid været. For 30 år siden var der 6 linjer i det almene gymnasium. Derudover var der HF. Det tekniske gymnasium fandtes knap nok. I dag er valgmulighederne langt større, men konsekvenserne af at vælge fagkombinationer er samtidig langt mere udtalte. Når politikerne vil have at de unge træffer valgene tidligere, får det også konsekvenser for deres senere valg.