Kategorier
Menneskerettighederne Miljøet

En velkendt dagsorden?

flag

Mange herhjemme kan huske folketingsvalget i 2001. Det blev til en usædvanligt grim valgkamp i skyggen af terrorangrebene i USA den 11. september. Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti appellerede til og spillede på en diffus frygt for flygtninge, indvandrere, danske med “anden etnisk baggrund”, terrorisme og islam. I valgkampen blev alle disse begreber blandet sammen igen. Siden da var der endeløse stramninger af udlændingeloven, stramninger af kontanthjælp for flygtninge og lige så endeløse og ørkesløse diskussioner af “danskhed”. En overgang så det ud til at “udlændingekortet” ikke længere kunne spilles. Men nu sker det igen.

Tilbage i august skrev jeg om hvordan Danmarks populære partier nu systematisk arbejder på, at det kommer det til at ske igen ved folketingsvalget i 2015. Denne gang er det det store antal flygtninge fra borgerkrigen i Syrien og IS’ terrorregime i Irak, der bliver brugt af de populære partier som den fortælling, der skal skræmme vælgerne hen til dem. Netop i dag forsøger Danmarks mest populære parti at forhindre at Dansk Flygtningehjælp kan indstille et medlem til Flygtningenævnet, fordi Dansk Flygtningehjælp er “part i sagen”. Jeg kan ikke undgå at bemærk at Dansk Flygtningehjælp har haft sin indstillingsret til Flygtningenævnet i mere end 20 år, og derfor er det interessant at den netop nu bliver et problem. Det var den ikke engang under valgkampen i 2001 eller i de år, hvor de populære partier udgjorde et regeringsflertal.

Formålet med FNs konvention om flygtninges rettigheder fra 1951 var netop at sikre, at alle lande, der tiltrådte konventionen, skulle være sammen om at hjælpe de mennesker, der er på flugt. Lige nu kan vi se hvordan det modsatte sker – man taler om globale problemer ud fra en rent lokal dagsorden. Som så ofte før i historien handler der om at fjerne flygtninge, men det fjerner unægtelig ikke verdens flygtningeproblemer.

Faren ved at skrive dette indlæg er, at jeg kommer til at skubbe yderligere til de populære partiers bevidste bestræbelser på at skabe endnu et hadefuldt og selvoptaget “udlændingevalg”. For at forhindre det, skal andre politikere lade være med at tro at de kan vinde ved at følge de populære partiers dagsorden. De bliver nødt til at slå på behovet for international solidaritet som den eneste farbare vej for en løsning på verdens problemer.

Der er nok at snakke om. I dag er der kommet endnu en dyster klimarapport fra FN. Rapportens konklusion er at vi skal begrænse udledningen af drivhusgasser til nul (0) inden år 2100, hvis vi skal undgå en stigning af Jordens middeltemperatur på mere end 2 grader end niveauet før industrialiseringen. Ellers vil konsekvenserne for os alle være uoprettelige. Også her er en løsning baseret på international solidaritet den eneste løsning. Planeten Jorden har ingen af de forjættede “nærområder”.

Så lad os spørge politikerne (både dem fra de populære partier og de andre) om hvad de dog vil gøre ved klimaforandringerne – den største trussel mod Danmark og os, der bor her.

(Visited 54 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar